Iepirkumu vēsture

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

LIFE prezentmateriālu un bukleta piegāde LVAFA 2016/11 23.09.2016. 07.10.2016. SIA “LGV”

EUR 5736,20
Lēmums
Līgums

14.11.2016.
LIFE imidža video izstrāde LVAFA 2016/10 01.09.2016. 16.09.2016. SIA “3K Studija”

EUR 15 600
Lēmums
Līgums

07.11.2016.
LIFE mājas lapas izstrāde LVAFA 2016/4 22.06.2016. 08.07.2016. SIA “Digibrand”

EUR 15 320

Lēmums
Līgums

19.09.2016.
Juridiskās palīdzības sniegšana saskaņā ar noslēgta līguma nosacījumiem LVAFA 2015/1 * 11.12.2015. Zvērināts advokāts Jānis Dzirnieks

EUR 79 stundā

Lēmums
Līgums
01.01.2016. – 31.12.2017.

Juridiskās palīdzības sniegšana saskaņā ar noslēgta līguma nosacījumiem

LVAFA 2014/3 * 11.12.2014.

Zvērināts advokāts Jānis Dzirnieks

EUR 69 stundā

Lēmums
Līgums

01.01.2015. – 31.12.2015.

Juridiskās palīdzības sniegšana saskaņā ar noslēgta līguma nosacījumiem

LVAFA 2014/2 * 24.04.2014.

Zvērināts advokāts Jānis Dzirnieks

EUR 69 stundā

Lēmums
Līgums

01.05.2014. – 31.12.2014.

LVAFA informācijas sistēmas un interneta mājas lapas uzturēšana un aktualizēšana

     

Agris Vītoliņš

EUR 3420

03.03.2014. – 02.03.2015.

Lursoft datu bāzu un pakalpojumu izmantošana

     

LURSOFT IT, SIA

Ls 148,76

02.01.2014.- beztermiņa

Veselības apdrošināšana LVAFA darbiniekiem

     

BALTA, AAS

Ls 805,00

10.09.2013. - 09.09.2014.

Par automašīnas Renault Megane HK 1799 novietošanu atklātajā autostāvvietā Rīgā, Eksporta ielā 3A

     

EuroPark, SIA

Ls 41,32 ik mēnesi

10.06.2013. - 31.12.2013.; pagarināts uz katru nākošo gadu

Par LVAFA 2007.gada pastāvīgi glabājamo projektu izvērtēšanu dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu

     

Efumo HR, SIA

Ls 2895,59

27.05.2013.- līdz saistību pilnīgai izpildei

Latvijas un starptautiskā datoru tīkla Internet darba un e-pasta kastīšu pakalpojumu nodrošināšana

     

LATNET Serviss, SIA

Ls 100,00 ik mēnesī

01.05.2013.- beztermiņa

Iestādes aprakstīto pastāvīgi glabājamas 222 lietu par 2008.gadu nodošana pastāvīga valsts glabāšana

     

Latvjas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs

Ls 386,28

30.04.2013. - 31.05.2013.

1) EK vides finanšu instrumenta LIFE+ programmas projekta pieteikumu sagatavošanas semināra sagatavošana un organizēšana

     

Vides sakārtošanas koordinācijas centrs, SIA

Ls 2479,34

13.03.2013. - 31.07.2013.

2) LIFE+ konkursa projekta pieteikumu analīze, rekomendāciju sagatavošana, konsultāciju sniegšana potenciālajiem projektu iesniedzējiem

3) LIFE+ konkursam iesniegto projekta iesniegumu administratīvās atbilstības novērtēšana un neprecizitāšu novēršana

LVAFA datortīkla administrēšanas, informācijas sistēmas un interneta mājas lapas uzturēšana un aktualizēšana

     

Agris Vītoliņš

Ls 2976,00

16.02.2013.- 15.02.2014.

Operatīvā līzinga (nomas) līgums par a/m Renault Megane (HK 1799)

     

ALD Automotive, SIA

Ls 225,89

02.01.2014.-03.01.2015.

     

Ls 225,89

03.01.2013.-02.01.2014.

Juridiskās palīdzības sniegšana saskaņā ar noslēgta līguma nosacījumiem

     

Zverināts advokāts Jānis Dzirnieks

Ls 1460,00

02.01.2014.- 28.02.2014.

LVAFA 2012/1

*

17.12.2012.

Ls 17500,00

01.01.2013. - 31.12.2013.

Par LVAFA 2008.gada pastāvīgi glabājamo un personāla dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu

     

Laura Caune

Ls 2340,00

17.09.2012.-28.09.2012.

Veselības apdrošināšana LVAFA darbiniekiem

     

Gjensidige Baltic, AAS

Ls 983,50

01.07.2012. - 30.06.2013.

Iestādes aprakstīto pastāvīgi glabājamas 274 lietu par 2006.-2007.gadu nodošana pastāvīga valsts glabāšana

     

Latvjas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs

Ls 410,47

14.05.2012. - 11.06.2012.

1) EK vides finanšu instrumenta LIFE+ programmas projekta pieteikumu sagatavošanas semināra sagatavošana un organizēšana

     

Vides sakārtošanas koordinācijas centrs, SIA

Ls 2459,02

07.05.2012. - 28.09.2012.

2) LIFE+ konkursa projekta pieteikumu analīze, rekomendāciju sagatavošana, konsultāciju sniegšana potenciālajiem projektu iesniedzējiem

3) LIFE+ konkursam iesniegto projekta iesniegumu administratīvās atbilstības novērtēšana un neprecizitāšu novēršana

LVAFA datortīkla administrēšanas, informācijas sistēmas un interneta mājas lapas uzturēšana un aktualizēšana

     

Agris Vītoliņš

Ls 2976,00

16.02.2012.- 15.02.2013.

Juridiskās palīdzības sniegšana saskaņā ar noslēgta līguma nosacījumiem

LVAFA 2011/2

*

27.12.2011.

Zverināts advokāts Jānis Dzirnieks

Ls 18000,00

01.01.2012. - 31.12.2012.

Telekomunikācijas sakaru pakalpojumi

     

Telegrupa Baltijā, SIA

atkarīgi no patērētā pakalpojumu apjoma

19.12.2011. - beztermiņa

Līgums par darba vides iekšējo uzraudzību atbilstoši LR Darba aizsardzības likuma prasībām

     

Media Control, SIA

Ls 378,75

01.01.2013.-31.12.2013.

     

Ls 383,50

10.12.2011. - 31.12.2012.

Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

     

Dr.jur., SIA

Ls 300,00

14.11.2011. - 01.12.2011.

Iestādes aprakstīto pastāvīgi glabājamas 295 lietu par 2006.gadu nodošana pastāvīga valsts glabāšana

     

Latvjas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs

Ls 495,60

03.10.2011. - 01.11.2011.

1) EK vides finanšu instrumenta LIFE+ programmas projekta pieteikumu sagatavošanas semināra sagatavošana un organizēšana

     

Vides sakārtošanas koordinācijas centrs, SIA

Ls 2459,02

16.05.2011. - 15.09.2011.

2) LIFE+ konkursa projekta pieteikumu analīze, rekomendāciju sagatavošana, konsultāciju sniegšana potenciālajiem projektu iesniedzējiem

3) LIFE+ konkursam iesniegto projekta iesniegumu administratīvās atbilstības novērtēšana un neprecizitāšu novēršana

LVAFA 2007.gada pastāvīgi glabajamo un personāla dokumentu sakārtošana un aprakstīšana

     

Madree Kont, SIA

Ls 2385,25

04.04.2011. - 01.10.2011.

LVAFA datortīkla administrēšanas, informācijas sistēmas un interneta mājas lapas uzturēšana un aktualizēšana

LVAFA 2011/1

19.01.2011.

31.01.2011.

Vides projekti, VSIA

Ls 3000,00

16.02.2011. - 15.02.2012.

Degvielas iegāde atbilstoši noslēgta līguma nosacījumiem

     

Latvija Statoil, SIA

atkarīgi no patērētā preču daudzuma vai pakalpojumu apjoma

11.01.2011. - 10.01.2012.; pagarināts uz nenoteiktu laiku

Operatīvā līzinga (nomas) līgums par a/m Ford Focus (GZ 801)

     

ALD Automotive, SIA

Ls 239,06

03.01.2012.-04.01.2013.

     

Ls 247,17

03.01.2011.-04.01.2012.

Juridiskās palīdzības sniegšana saskaņā ar noslēgta līguma nosacījumiem

LVAFA 2010/3

*

27.12.2010.

Zverināts advokāts Jānis Dzirnieks

Ls 18000,00

01.01.2011. - 31.12.2011.

Uzkopšanas darbi LVAFA telpas pēc adreses: Rīga, Eksporta iela 5, 5 stāvs

     

GIFT LV, SIA

55,30 Ls mēnesī

08.10.2010. - 31.12.2010.; pagarināts uz nenoteiktu laiku

Par starptautisko pasta sūtījumu pakalpojumiem

     

DHL Latvia, SIA

atkarīgi no patērētā pakalpojumu apjoma

27.09.2010. - beztermiņa

Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja (USPS) pakalpojumu izmantošana

     

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VAS

Ls 138,88

15.03.2012. - līdz līdz saistību pilnīgai izpildei

     

Ls 57,79

08.03.2010. - līdz saistību pilnīgai izpildei

Par pasta pakalpojumiem

     

Latvijas Pasts, VAS

atkarīgi no patērētā pakalpojumu apjoma

01.04.2009. - 31.12.2009.; pagarināts uz katru nākošo gadu

Par datu nesēju iznīcināšanu atbilstoši noslēgta līguma nosacījumiem

     

BAO, A/S

21,60 Ls mēnesī

05.11.2008. - 31.12.2009.; pagarināts uz katru nākošo gadu

LVAFA automašīnas mazgāšana, saskaņā ar piestādīto automašīnu sarakstu

     

Autodesta, SIA

atkarīgi no patērētā pakalpojumu apjoma

03.08.2012. - beztermiņa

     

01.09.2008. - beztermiņa

     

13.12.2005. - beztermiņa

Korporatīvā klienta līgums par telekomunikācijas sakaru pakalpojumiem

     

Latvijas Mobilais Telefons, SIA

atkarīgi no patērētā pakalpojumu apjoma

10.09.2012. - beztermiņa

     

29.07.2005. - beztermiņa

 

* Informatīvais paziņojums netika publicēts IUB mājas lapā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16. daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2. pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem”.

arhīvs