Aktuālie iepirkumi
LVAFA iepirkumi

Šobrīd aktuālu iepirkumu nav


LVAF finansēto projektu iepirkumi
  1. Atsauce uz projektu:

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Nr. 1-08/43/2018, “Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde”.

  1. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:

Jelgavas pilsētas pašvaldība

  1. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts.

Izpēte un datu sagatavošana tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošanas Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrādei (Skatīt Iepirkuma dokumentācijas 2.pielikums Tehniskā specifikācija)

  1. Pretendentu atlases kritēriji.

Skatīt Iepirkuma dokumentācijas 4. un 5.punktu

  1. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

Zemākā cena un atbilstība Iepirkuma dokumentācijā definētajiem nosacījumiem.

  1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Skatīt Iepirkuma dokumentācijas 2.punktu

  1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

2018.gada 18.maijs

  1. Kontaktpersona.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Dace Stūre, tālr.63005493, elektroniskā pasta adrese: dace.sture@dome.jelgava.lv.