Aizsargājamo ainavu apvidus "Kaučers" priekšizpētes gala ziņojums

23.05.2011
Projekta numurs: 1-08/3/2006
Gads: 2006
Vadlīnija: Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Iegūt informāciju par aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” esošo biotopu un sugu stāvokli, lai novērtētu un saglabātu dabas lieguma bioloģisko daudzveidību, izmantot iegūtos datus dabas lieguma ilgspējīgai apsaimniekošanai.

Priekšizpēte
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Pielikums 4
Pielikums 5
Pielikums 6
Pielikums 7
Pielikums 8
Pielikums 9

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.