Ūdens sagatavošanas stacija un artēziskā urbuma tamponēšana Jumurdas pagastā

Gads: 2008
Vadlīnija: Ūdeņu aizsardzība

Ūdens sagatavošanas stacija Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā.
Neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā.

Jumurdā realizēti vairāki nozīmīgi projekti.

Lai uzlabotu dzeramā ūdens sagatavošanas kvalitāti Ērgļu novada Jumurdas pagasta ciemā, tika uzsākts projekts „Ūdens saimniecības attīstība Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā".

2004. gadā tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, kura mērķis bija sagatavot Jumurdas pagastam pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pagasta teritorijā līdz 2015. gadam, uz kura pamata tika izveidota ilgtermiņa investīciju programma, kā arī prioritāro (īstermiņa) investīciju programma.

2006.-2007. gadā tika realizēta daļa no paredzētajiem projektiem „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūve Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā". Projekta īstenošanai tika izmantoti Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļi, valsts un pašvaldības finansējums, kā arī Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālais atbalsts.

2008. gadā tika uzsākti un īstenoti divi projekti „Neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā" un „Ūdens sagatavošanas stacijas un ūdens apgādes tīklu būvniecība Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā", kura ietvaros ierīkoja jaunu dziļurbuma aku, veica vecās akas tamponēšanu, izbūvēja ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) staciju, izbūvēja jaunu ūdensvadu uz Ezera ielu.

Vecās akas tamponēšanas darbus pēc projekta „Neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā" un projektu „Ūdens sagatavošanas stacija Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā" finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds, attiecīgi piešķirot LVL 3973 un LVL 14 762,00, pārējiem darbiem tika izmantoti pašvaldības līdzekļi.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.