Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Pampāļu pagastā

Projekta numurs: 1-08/114/2008
Gads: 2008
Vadlīnija: Ūdeņu aizsardzība

Pampāļu ciemā ir pabeigta dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība.

ceturtdiena, 08 janvāris 2009.

Pampāļu pagastā ir pabeigti projekta "Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija Pampāļu pagastā" būvniecības darbi, kura realizācijai Latvijas Vides aizsardzības fonds 2008. gada pavasarī piešķīra dāvinājumu.

Projekta ietvaros Pampāļu ciemā tika uzstādītas dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas, uzbūvēta jauna atdzelžošanas stacijas ēka, veikta artēzisko urbumu rekonstrukcija, kā arī atsevišķu ūdensapgādes tīklu posmu nomaiņa. Projekta īstenošanas rezultātā 320 Pampāļu ciema patērētāji tagad saņem uzlabotas kvalitātes dzeramo ūdeni - pirms projekta realizācijas Pampaļu ciemā dzelzs saturs dzeramajā ūdenī pie patērētāja vairākas reizes pārsniedza LR likumdošanas aktos noteiktās pieļaujamās normas.

Projekta kopējās izmaksas ir 52 702 LVL, no tā Vides aizsardzības fonda dāvinājums ir 13 702 LVL, bet aizņēmums no Vides investīciju fonda ir 39 000 LVL.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.