Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecība Ludzas rajona Salnavas pagasta ciemā Salnava

Projekta numurs: 1-08/217/2008
Gads: 2008
Vadlīnija: Ūdeņu aizsardzība

Realizēts ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Salnavas pagastā.

otrdiena, 13 janvāris 2009

Salnavas pagastā ir pabeigta projekta "Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecība Ludzas rajona Salnavas pagasta ciemā Salnava" realizācija, kuram 2008.gada pavasarī tika piešķirts Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) dāvinājums.

Projekta ietvaros Salnavas ciemā ir izbūvēta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, lai attīrītu dzeramo ūdeni un veikta ūdenstorņa rekonstrukcija, lai novērstu sekundārā piesārņojuma rašanās iespēju jau attīrītajā dzeramajā ūdenī. Veikto būvdarbu rezultātā 270 Salnavas ciema patērētājiem un 100 Salnavas skolas audzēkņiem tagad tiek piegādāts tīrs, garšīgs un LR likumdošanā noteiktajām normām atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens.

Projekta "Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecība Ludzas rajona Salnavas pagasta ciemā Salnava" kopējās izmaksas sastādīja 53 740 LVL, no tā finansējums no LVAF – 13 970 LVL, pašvaldības līdzekļi - 3 245 LVL un Salnavas pagasta aizņēmums no Vides investīciju fonda - 36 525 LVL.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.