Projektu konkursu nolikumi

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz konkursi_lvaf@vraa.gov.lv

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu plāns 2019.gadam

 

 

 

Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Periodisko izdevumu tematisko sadaļu (publikāciju) veidošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu”

/Projektu iesniegumu 28.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta publikāciju tēmu pasniegšanas koncepcija (MS Excel)
Nr.4 - Dati par vidējo tirāžu 2018. gadā (MS Excel)
Nr.5. - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos”

/Projektu iesniegumu 28.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme  (MS Excel)
Nr.3 - Vides izglītības sadaļas un tēmu pasniegšanas koncepcija (PDF formāts)
Nr.4 - Dati par auditoriju 2018. gadā (MS Excel)
Nr.5. - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošana”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  21.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta akcijas stratēģijas, koncepcijas un īstenojamo aktivitāšu apraksts (MS Word)
Nr.4 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  21.06.2019./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  24.05.2019./

Pēc vērtējuma no sadarbības iestādes saņemšanas tie projektu koncepciju iesniedzēji, kuru koncepcijas saņēmušas vērtējumu „prioritāri atbalstāma” vai „atbalstāma” saņems vēstuli ar norādītu datumu līdz kuram jāiesniedz projekta iesniegums

Konkursa nolikums  (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcijas veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - Sadarbības iestādes apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.7 - Projekta vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.