Projektu konkursu nolikumi

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu plāns 2019.gadam

 

 

 

Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai

Projektu iesniegšana tiek noteikta 2  kārtās: pirmajā (I) kārtā  iesniedz projekta koncepciju (līdz 24.05.2019), otrajā (II) kārtā iesniedz projekta iesniegumu (līdz 05.07.2019. vai līdz vēstulē norādītajam datumam)

Konkursa nolikums  (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcijas veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - Sadarbības iestādes apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.7 - Projekta vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.