Projektu konkursu nolikumi

Plānoto projektu konkursu laika grafiks 2018. – 2019. gadam


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  23.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr.5 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  28.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme (Excel formāts)
Nr. 3 - Vides aizsardzības tematikas atbildīgās personas līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Dati par vidējo tirāžu 2017. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (Excel formāts)
Nr.6. - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  28.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1.a. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1. “Specializēti vides izglītības radio raidījumi” (Word formāts)
Nr. 1.b. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā radio raidījumā vides sadaļu” (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme (Excel formāts)
Nr. 3 - Vides aizsardzības tematikas atbildīgās personas līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Raidorganizācijas dati par vidējo auditoriju raidījumam 2017. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija (Excel formāts)
Nr.6.a. - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.1. Specializēti vides izglītības radio raidījumi” (PDF formāts)
Nr.6.b. - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā radio raidījumā vides sadaļu” (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 28.02.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1.a. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.1. “Specializēti vides izglītības televīzijas raidījumi” (Word formāts)
Nr. 1.b. - Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā televīzijas raidījumā vides sadaļu” (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme (Excel formāts)
Nr. 3 - Vides aizsardzības tematikas atbildīgās personas līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Raidorganizācijas dati par vidējo auditoriju raidījumam 2017. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 - Projekta tēmu pasniegšanas koncepcija  (Excel formāts)
Nr.6.a. - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.1. Specializēti vides izglītības televīzijas raidījumi” (PDF formāts)
Nr.6.b.  - Vērtēšanas kritēriji aktivitātei 3.2. “Sabiedrības informēšana un izglītošana valsts valodā veidotā esošā televīzijas raidījumā vides sadaļu” (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „ Atbildīgs dzīvesveids- sabiedrības vides apziņas veicināšana” aktivitāte „Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  02.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.4 - Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr.5 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  02.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.5 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.6 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  23.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - 
Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - 
Vienošanās ar zemes īpašnieku (MS Word)
Nr.4 - 
Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.5 - 
Projekta partnerības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - 
Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte „Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”

/Projektu iesniegšanas termiņš  30.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - 
Projekta tāme (MS Excel)
Nr.3 - 
Aktivitāšu izpildes laika grafiks (MS Excel)
Nr.4 - 
Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

 

 

 

Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  19.01.2018./

Pēc vērtējuma no sadarbības iestādes saņemšanas tie projektu koncepciju iesniedzēji, kuru koncepcijas saņēmušas vērtējumu „atbalstāma” vai „atbalstāma ar komentāru” saņems vēstuli ar norādītu datumu līdz kuram jāiesniedz projekta iesniegums

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - 
Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - 
Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - 
Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - 
Sadarbības apliecinājums (MS Word)
Nr.6 - 
Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.7 - 
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  26.01.2018./

Pēc vērtējuma no sadarbības iestādes saņemšanas tie projektu koncepciju iesniedzēji, kuru koncepcijas saņēmušas vērtējumu „atbalstāma” vai „atbalstāma ar komentāru” saņems vēstuli ar norādītu datumu līdz kuram jāiesniedz projekta iesniegums

Konkursa nolikums  (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - 
Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - 
Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - 
Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr.5 - 
Sadarbības apliecinājums ar sadarbības iestādi (MS Word)
Nr.6 - 
Sadarbības apliecinājums ar projekta partneri (MS Word)
Nr.7 - 
Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.8 - 
Projekta vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi