Projektu konkursu nolikumi

Plānoto projektu konkursu laika grafiks 2018. – 2019. gadam


 

 

Nav aktuālu projektu konkursu.


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi