Projektu konkursu nolikumi

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu plāns 2019.gadam

 

Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Specializētu vides izglītības periodisko izdevumu veidošana

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  08.11.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme  (Excel formāts)
Nr. 3 - 
Par vides aizsardzības tematiku atbildīgās personas (vai vairāku personu) līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes un sadarbības ar projekta īstenotāju apraksts  (Excel formāts)
Nr. 4 - Dati par vidējo tirāžu 2018. gadā (Excel formāts)
Nr. 5 -  Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” aktivitāte „Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  14.11.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta attiecināmo izmaksu tāme  (Excel formāts)
Nr. 3 - Par vides aizsardzības tematiku atbildīgās personas (vai vairāku personu) līdzšinējās profesionālās darbības pieredzes un sadarbības ar projekta īstenotāju apraksts  (Excel formāts)
Nr. 4 - Raidorganizācijas dati par vidējo auditoriju raidījumam (Excel formāts)
Nr. 5 -  Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  06.12.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme  (Excel formāts)
Nr. 3 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš  10.12.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa (Word formāts)
Nr. 2 - Projekta tāme  (Excel formāts)
Nr.3 – Projekta aktivitāšu apraksts (Excel formāts)
Nr. 4 - Vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.