Projektu konkursu nolikumi

Plānotais projektu konkursu laika grafiks 2017.gadam


Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi

/Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 15.09.2017./

Konkursa nolikums 2017.gadam aktivitātei “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr. 1 – Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr. 2 – Projekta tāme (MS Excel) NB! aizpildāma atsevišķi par katru partneri
Nr. 3 – Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr. 4 – Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr. 5 – Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi