Projektu konkursu nolikumi

Plānoto projektu konkursu laika grafiks 2018. – 2019. gadam


 

 

 

Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”

/Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš  02.03.2018./

Konkursa nolikums (PDF formāts)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta koncepcija (MS Word)
Nr.2 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.3 - Projekta tāme (MS Excel)
Nr.4 - Aktivitāšu grafiks (MS Excel)
Nr.5 - Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)
Nr.6 -  Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Jautājumi un atbildes


Jau notikušo projektu konkursu nolikumi