Pārskatu veidlapas par projektu īstenošanu

Saskaņā ar līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju, pārskati par projekta īstenošanu jānoformē un jāiesniedz pēc noteikta veidlapas parauga, kuru apstiprinājusi Fonda padome.

Apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 

Ja projekta īstenošanas laiks pārsniedz 3 kalendāros mēnešus, par katru kalendārā gada ceturksni (izņemot pēdējo ceturksni, pēc kura tiek iesniegts noslēguma pārskats) līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam projekta īstenotājam jāiesniedz ceturkšņa pārskats par projekta īstenošanu.

Ceturkšņa pārskata veidlapa pieejama šeit:

Viena kalendārā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas projekta īstenotājam jāiesniedz Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu (t.sk. Pielikums Nr.1 Noslēguma finanšu pārskats).

Noslēguma pārskata un Noslēguma finanšu pārskata veidlapas pieejamas šeit:

Paraugi, kā pareizi aizpildāmas pārskatu veidlapas ir pieejami šeit:

Apakšprogramma „Nozares vides projekti”
(VARAM un tās padotības iestādēm)

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Fonda administrācijas Projektu daļā.