Dabas koncertzāle 2011

Reģ Nr. 1-08/9/2011

Projekta mērķis

Īstenojamā pasākuma „Dabas koncertzāles” mērķis ir uzsvērt Baltijas jūras nozīmi dabā un cilvēku dzīvē, uzskatāmi to parādot caur atsevišķiem jūras biotopu veidojošiem komponentiem. Pasākumu norises teritorijā tiks izvietotas vairākas zinātniskās teltis/darbnīcas, kurās pasākumu apmeklētājiem būs iespēja vērot zinātnieku lietišķos pētījumus, izmantojot vienkāršas, jebkuram interesentam pieejamas metodes, apskatīt jūrā mītošus organismus, iepazīties ar Baltijas jūras vēsturi, kā arī noskaidrot kā dzīvnieki un augi izmanto un Baltijas jūras „bagātības”.

Projekta uzdevumi

2011. gada koncertu uzdevumi ir: • Akcentēt sabiedrības uzmanību Baltijas jūrai un kāpu zonu aizsardzībai. • Uzsvērt Baltijas jūru vērtību dabā un valsts tautsaimniecībā un sniegt informāciju par pareizu jūras resursu izmantošanu. • Uzsvērt, kā mainās Baltijas jūra klimata pārmaiņu procesu ietekmē. • Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. • Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. Divos koncertos attīstīt sabiedrības zināšanas par Baltijas jūru, tās dabu un biotopiem, kā arī par aizsardzības pasākumiem Baltijas jūras saglabāšanai.

Projekta rezultāti

2011. gada koncertu sagaidāmie rezultāti ir: • Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem. • Paaugstināta izpratne par Baltijas jūras resursiem un cilvēka ietekmi uz to. • Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos, nosakot Baltijas jūras piesārņojuma līmeni ar bioloģiskiem indikatoriem. • Attīstīts atbildīgs vides tūrisms Baltijas jūras krastos. • Nodrošināta publicitāte vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos par Baltijas jūras un tās biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Organizēti divi bezmaksas koncerti, kurus apmeklē ap 6000 cilvēku.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.09.2011
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 50 819.55 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 760.84 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 760.56 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.