Zaļš un vēl zaļāks

Reģ Nr. 1-08/99/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veidot dienas nometnes Ķekavas novada un tās kaimiņos esošo pilsētu, novadu bērniem vecumā no 6 – 13 gadiem, kurās tikts veicināta izpratne par vidi un dabu, tās problēmām, bērniem būs iespēja iemācīties un izmēģināt dažādas jaunas , līdz šim neveiktas aktivitātes, kā arī bērni tikts motivēti aktīvai darbībai vides aizsardzībā. Ir plānots organizēt 2 vasaras nometnes – jūnijā un jūlijā, kuru ietvaros tiks apskatītas tēmas saistītas ar vides un dabas aizsardzību un resursu taupīšanu. Katra no tām būs dienas nometne (no plkst. 08.30 – 18.00) , darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai ( 5 dienas) ar noslēdzošo pasākumu nometnes izskaņā kopā vecākiem un bērniem, kur tiks prezentēts nometnes laikā apgūtais.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu augstākminētos mērķus projektam ir noteikti šādi uzdevumi: 1) veidot saturiski piesātinātas nometnes - kopumā 2 nedēļas vasarā balstītas uz „mācīties darot” principiem, kurās teorētiskās nodarbības mijas ar praktiskajām aktivitātēm, spēlēm, fiziskām aktivitātēm; 2) nometņu darbības rezultātā bērni apgūst dažādas jaunas prasmes un gūs priekšstatu par vidi, 2 dabu, tās aizsardzību un resursu taupīšanu, kā arī atkritumu šķirošanu; 3) veicināt bērnos darbošanās un atbildīga dzīvesveida prieku, 4) piedāvāt alternatīvu aizvien plašākai tendencei bērnu vidū – pavadīt laiku pie datora, 5) nodrošināt Ķekavas novada un to kaimiņos esoši novadu, pilsētu bērnu vecākiem iespēju saviem bērniem lietderīgi pavadīt divas nedēļas vasarā; 6) veicināt dialoga veidošanos bērnu un jauniešu vidū, savstarpēju komunikāciju caur piedāvātajām aktivitātēm; 7) nodrošināt nometnes dalībnieku saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī sekmēt viņu vispusīgu attīstību. 8) attīstīt

Projekta rezultāti

Kopā abu nometņu laikā tiks veicināta izpratne par vidi, dabu, vides aizsardzību 60 bērniem. Nometnes dalībnieki būs uzlabojuši izpratni, zināšanas un prasmes, par to, kā šķirot atkritumus, kā ikdienā taupīt energoresursus, kā no jau izlietotiem materiāliem izgatavot dažādas noderīgas lietas, būs iepazinuši vietējās floras un faunas īpatnības. Par katru nometni tiks sagatavota dienasgrāmata, kas tiks publicēta biedrības mājas lapā – www.piedzivojumuparks.com.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Piedzīvojumu parks
Baloži, Lakstīgalu iela 26, LV-2128
Projekta kopējās izmaksas 6 348.29 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 148.29 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.