Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā

Reģ Nr. 1-08/99/2012

Projekta mērķis

- Veicināt Latvijas – Lietuvas vides dienestu darbinieku sadarbību vides aizsardzības jautājumu risināšanā. - Dalīties pieredzē ar dažādu Direktīvu ieviešanas prasību kontroli Latvijas teritorijā, sniedzot ieskatus par esošo situāciju dažādos uzņēmumos, kā arī analizējot praktiskus piemērus; - Iepazīties ar Lietuvas piesārņojošās darbības veicošiem uzņēmumiem, tostarp, atkritumu apsaimniekošanas jomā utt.; - Veicināt diskusiju par racionāliem un tautsaimnieciski izdevīgiem dabas resursu izmantošanas veidiem; - Aktualizēt jautājumu par sabiedrības līdzdalību dažādu ar vides aizsardzību svarīgu jautājumu risināšanā (abu valstu pieredze); - Pārrobežu sadarbība; - Dalīties pieredzē par dažādu ekoloģisko draudu gadījumiem, piemēram, naftas produktu noplūdes, smakas, notekūdeņu apsaimniekošana utt., un to risināšanu Latvijā.

Projekta uzdevumi

- Noorganizēt tikšanos ar Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbiniekiem Viļņā; - Sagatavot apkopojumu par aktualitātēm vides aizsardzības normatīvajos aktos Latvijā; - sniegt ieskatus par atkritumu apsaimniekošanas jomu Latvijā; - sniegt ieskatus, par problēmām, kas saistītas ar dažādās jomās strādājošiem uzņēmumiem, piem., smaku problēmas, troksnis, un to risinājumiem Latvijā; - veicināt diskusiju ar Lietuvas kolēģiem par Lietuvas teritorijā veiksmīgi realizētajiem projektiem vides aizsardzības jomā, tostarp, atkritumu apsaimniekošana, piesārņojošās darbības veicošie uzņēmumi, dabas resursus izmantošanas efektivitāte; - dalīties pieredzē par atļauju izsniegšanas procesu, nosacījumu izvirzīšanu, problēmām, un to risinājumiem abās valstīs; - dalīties pieredzē par piesārņojošo darbību veicošo uzņēmumu inspicēšanu, būtiskām problēmām, to risinājumiem abās valstīs; - Apskatīt objektus (uzņēmumus) Viļņas apkaimē, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu (šķirošana, utilizēšana utt.) un cita veida piesārņojošo darbību.

Projekta rezultāti

- Starpvalstu vides institūciju savstarpējā dialoga veicināšana; - Vides aizsardzības politikas popularizēšana ārpus Latvijas robežām, sniedzot reālus, praktiskus piemērus dažādu ar vides aizsardzību saistīto situāciju risināšanā; - Iespēja VVD LRVP darbiniekiem iepazīties ar citas valsts „pozitīvajiem” / „negatīvajiem” piemēriem Lietuvas teritorijā piesārņojošās darbības veicošiem uzņēmumiem; - Pielietot RVP ikdienas darbā veiksmīgākos risinājumus - veicot valsts vides kontroli un sniedzot priekšlikumus dažādiem plānošanas dokumentiem, lai veicinātu reģiona vides stāvokļa uzlabošanu un dabas resursu racionālu izmantošanu; - Pieredzes popularizēšana vietējās pašvaldībās veiksmīgai teritorijas plānošanas stratēģijai un novadu ilgtspējīgai attīstībai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 2 041.82 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 041.82 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 041.82 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.