• Sākums >
  • TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana

TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana

Reģ Nr. 1-08/991/2008

Projekta mērķis

TV raidījumu cikla «VIDES FAKTI» galvenais mērķis 2009. – 2011.gadā joprojām būs informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par aktuālām norisēm vides sektorā, dabā, dzīvnieku pasaulē un cilvēku vidē, kā arī rādīt Latvijas dabas resursu bagātības un izskaidrot interesantas norises dabā. 2008.gadā „VIDES FAKTI” no dabas vērotāju raidījuma kļuva par aktīvu vides aktualitāšu atspoguļotāju un videi draudzīga dzīvesveida veicinātāju. Arī turpmākajos gados raidījuma un jaunās interaktīvās interneta mājas lapas mērķis ir mūsdienām atbilstošā veidā – dinamiski un moderni – runāt par ikdienā aktuālām vides tēmām un norisēm dabā. Raidījuma, kurš tiks veidots vizuāli atraktīvā un saturiski bagātā formā, mērķis ir, izmantojot informatīvi analītiskā žurnālistikas žanra metodes, veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu un visplašākās auditorijas sapratni par vides ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību.

Projekta uzdevumi

Projekta „TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana” galvenie uzdevumi 2009.gada sezonā: •Sagatavot 52 augstvērtīgus raidījumus „VIDES FAKTI” (ieskaitot 8 interesantāko raidījumu atkārtojumus vasaras sezonā – jūlijā un augustā). •Pārraidīt 52 raidījumus „VIDES FAKTI” LTV 1.programmā katru nedēļu sestdienās plkst. 19:00 ar diviem atkārtojumiem. •Ar katru raidījumu un diviem atkārtojumiem sasniegt līdz 100 000 TV skatītāju auditoriju. •Tehniski uzturēt un regulāri atjaunot informāciju raidījuma mājas lapā www.videsfakti.lv*, nodrošinot visu izveidoto iespēju funkcionēšanu un mājas lapas aktualitāti. Jaunajā interaktīvajā raidījuma mājas lapā ir veikti šādi būtiski uzlabojumi: •Izstrādāts jauns un mūsdienīgs dizains (vienotā stilā ar raidījuma noformējumu, skatīt pielikumu Nr.8); •Ievērojami uzlabotas mājas lapas tehniskās iespējas; •Izveidotas jaunas interaktīvās sadaļas: arhīvs, kurā var noskatīties iepriekšējos raidījums (visa ekrāna lieluma formāts), vides nozares speciālistu un raidījuma veidotāju blogi, komentāru sadaļa, kurā lapas apmeklētāji var ielādēt arī savus Zaļā Spiega foto un video materiālus. Katra 26 minūšu raidījuma „VIDES FAKTI” izveides un pārraidīšanas uzdevumi: •Sagatavošana – tēmas izpēte, sižeta koncepcijas sagatavošana, scenārija izstrāde un filmēšanas plānošana. •Filmēšana un nepieciešamības gadījumā arī rezerves filmēšana. •Raidījuma montāža – materiāla caurskate, melnā montāža, arhīva atlase un pārdzīšana, teksta sagatavošana, mūzikas adaptācija, datorgrafikas un/vai kartogrāfiskā materiāla izveide, on-line montāža, krāsu korekcija, titrēšana, ieskaņošana. •Raidījuma anotācijas sagatavošana un publicēšana www.videsfakti.lv. •Raidījuma ieraksta nodošana LTV. •Pārraide LTV 1.programmā katru nedēļu sestdienās plkst. 19:00 ar diviem atkārtojumiem. •Raidījuma ieraksta saņemšana no LTV. •Raidījuma ieraksta ievietošana interneta mājas lapā www.videsfakti.lv. 2009.gada sezonas galvenās tematiskās prioritātes raidījumā „VIDES FAKTI” būs: •Videi draudzīga izvēle globālās sasilšanas laikā – raidījuma veidotāji vēlas palīdzēt cilvēkiem izvēlēties videi draudzīgus risinājumus, sākot ar spuldžu izvēli un beidzot ar videi draudzīga uzņēmuma darbības nodrošināšanu. •Energoefektivitātes veicināšana. •Jaunas videi draudzīgas tehnoloģijas un enerģijas iegūšanas veidi. Raidījuma „VIDES FAKTI” veidotāju pastāvīgajā komandā 2009.gada sezonā būs: producents un režisors, raidījuma vadītājs, operators, skaņu režisors un videoinženieris. Uz līguma pamata tiks pieaicināti arī profesionāli sižetu autori, operatori, scenāristi, komponisti u.c. (skatīt pielikumā Nr.7). Lai sasniegtu projekta rezultātus, tiks veikti arī būtiski tehniski uzlabojumi: „VIDES FAKTI” komanda jau tagad ir atteikusies no veciem un ekspluatācijā dārgiem auto un sadarbībā ar „Hansaauto” šobrīd izmanto divas jaunas automašīnas, kā arī ir iekārtojusi jaunas telpas un pamazām sāk atjaunot pamatīgi nolietoto filmēšanas un montāžas tehnisko bāzi.

Projekta rezultāti

Galvenais projekta „TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana” sagaidāmais rezultāts ir tas, ka raidījuma mērķauditorija būs informētāka un izglītotāka par aktuālām norisēm vides sektorā, dabā, dzīvnieku pasaulē un cilvēku vidē. Būs veicināts videi draudzīgs dzīvesveids un sapratne par vides ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību. Citi projekta rezultāti: •Sagatavoti 52 raidījumi „VIDES FAKTI” (ieskaitot 8 interesantāko raidījumu atkārtojumus vasaras sezonā – jūlijā un augustā). •Pārraidīti 52 raidījumi „VIDES FAKTI” LTV 1.programmā katru nedēļu sestdienās plkst. 19:00 ar diviem atkārtojumiem, kopā 156 raidījumi. •Ar katru raidījumu sasniegta līdz 100 000 TV skatītāju auditorija. •Būtiski pieaudzis interneta mājas lapas www.videsfakti.lv vienreizējo un atkārtoto apmeklējumu skaits, aktīvi ir izmantotas mājas lapas interaktivitātes iespējas (blogošana, komentēšana, savu video un foto materiālu ielādēšana utt.). Raidījumu cikla efektivitāti visobjektīvāk noteiks TV reitingu dati, kā arī interaktīvā saikne ar skatītāju raidījuma jaunajā mājas lapā www.videsfakti.lv. Ilgtermiņā projekta rezultāts būs mērķtiecīgi izglītoti Latvijas iedzīvotāji – zinoši un labi informēti par aktualitātēm vides jomā un norisēm dabā gan Latvijas, gan pasaules kontekstā.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Vides projekti
Rīga, Pils iela 17, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 325 190.24 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 226 236.62 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 259 247.24 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.