• Sākums >
  • Jaunas infrastruktūras izveide Cieceres ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un drošības pasākumu nodrošināšanai

Jaunas infrastruktūras izveide Cieceres ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un drošības pasākumu nodrošināšanai

Reģ Nr. 1-08/98/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izbūvēt publiski pieejamu laivu ielaišanas vietu Cieceres ezerā, kā arī, atbilstoši universālā dizaina principiem, ierīkot pontonu laipu ezerā. Atjaunot piebraucamo ceļš ne tikai atpūtas laivu pievešanai, bet arī operatīvā transporta piekļūšanai ezeram un laivu ielaišanas ūdenī vietai. Ilgtermiņa: Izveidojot jaunu infrastruktūru, nodrošināt Cieceres ezera publisku pieejamību un drošības pasākumus, mazināt antropogēno slodzi Cieceres ezera krastā.

Projekta uzdevumi

Izveidot 1 gb. jaunu infrastruktūras objektu “Laivu ielaišanas vieta ūdenī (slips) Cieceres ezerā”, t.sk., atbilstoši universālā dizaina principiem, publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšanai, labiekārtošanai, drošības pasākumu nodrošināšanai un antropogēnās slodzes samazināšanai: 1) Būvprojekta izstrāde (8.pielikums „Projektēšanas uzdevums”), 1 gb. 2) Būvdarbi atbilstoši būvprojektam un iepirkuma piedāvājumam (9.pielikums “Pretendenta piedāvājums Iepirkumam id.nr. BNP 2018/30), 1 līgums- laivu ielaišanas vieta Cieceres ezerā (4x6m), pontona laipa (15x2,4m) ar savienojošo tiltiņu (15x1,5m), piebraucamais ceļš (80m), apgriešanās laukums, stiprināts krasts 1 kompl., apgaismojums (3 āra apgaismes laternas ar stabiem un gaismekļiem), labiekārtošanas darbi (2 gb. soliņi un atkritumu urnas, 1 gb. informācijas stends, 3 gb. velo statīvi) 3) Autoruzraudzība, 1 līgums; 4) Būvuzraudzība, 1 līgums; 5) Publicitātes pasākumi- 1 video sižets (3-5 min.) Skrundas TV, 1 publikācija laikrakstā „Saldus Zeme”, 2 publikācijas www.broceni.lv un Brocēnu novada pašvaldības sociālajos tīklos, izvietots informācijas stends 1 gb.

Projekta rezultāti

Saskaņā ar iepirkuma id.nr. BNP 2018/30 līgumu, būvdarbu veicējs SIA “Baltijas jūras ģeoloģijas centrs” nodrošinās būvdarbu garantiju 60 mēnešus (5 gadi) no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža- nodrošinot gan garantijas laika apkopi, gan konstatēto defektu novēršanu. Darbus, kas nav iekļaujami garantijas nodrošinājumā, kā arī pēc garantijas termiņa beigām, apkopi un nepieciešamos remonta darbus nodrošinās Brocēnu novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļa. Ja būs nepieciešami apjomīgāki un specifiskāki darbi hidrobūvju jomā, tiks slēgts līgums ar atbilstošās jomas pakalpojumu sniedzējiem. Līdzekļi tiks paredzēti attiecīga gada Brocēnu novada pašvaldības Labiekārtošanas nodaļas budžetā (5.pielikums”Apliecinājums par rezultātu tālāko uzturēšanu”).

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 20.04.2019
Īstenotājs Brocēnu novada pašvaldība
Brocēni, Lielcieceres iela 3, LV-3851
Projekta kopējās izmaksas 55 556.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.