• Sākums >
  • Vides saglabāšana Ludzas, Zilupes un Kārsavas novados

Vides saglabāšana Ludzas, Zilupes un Kārsavas novados

Reģ Nr. 1-08/98/2016

Projekta mērķis

Veicināt sabiedrības (konkrēti, laikraksta Ludzas Zemes lasītāju un laikraksta mājaslapas lasītāju) izpratni par nepieciešamību aizsargāt dabas bagātības, kas atrodas Kārsavas, Ludzas un Zilupes novados. Izglītot auditoriju un rosināt būt atbildīgākiem pret savu vidi, kas atrodas tepat viņu teritorijā. Informēt lasītājus par unikāliem dabas objektiem un veicināt saudzīgu attieksmi no uzņēmēju, pašvaldību un vienkāršu iedzīvotāju puses pret aprakstītajiem objektiem un dabu kopumā.

Projekta uzdevumi

1.; informēt sabiedrību par nepieciešamību saudzīgi izturēties pret dabu, celt katra lasītāja iekšējo atbildību par dabu apkārt un paplašināt lasītāju un sabiedrības kopumā informētību par ekoloģijas problēmām. 2.; izglītot cilvēkus par vietēja mēroga dabas objektiem un veicināt vēlmi saglabāt unikālo Grebļa kalnu un tīro Nirzas ezeru, veicināt sabiedrībā diskusiju par vides tēmām, veidot jaunajā paaudzē zaļo domāšanu. Parādīt vietējās dabas skaistumu un likt ar to lepoties. 3.; aicināt cilvēkus taupīgi izmantot dabas resursus un izprast likumsakarības starp cilvēka attieksmi pret dabu un sekām, kas rodas no cilvēka aktīvas nepareizas iejaukšanās vidē, proti, rosināt uzmanīgi izturēties pret dolomīta ieguves vietām, aicināt uzņēmējus būt atbildīgākiem, nodarbojoties ar šo biznesu, kā arī aicināt pašvaldības un vides aizsardzības dienestus rūpīgāk sekot šīm ieguves vietām un skaidrot sabiedrībai, ar ko ir bīstamas šādas dolomīta atradnes un to izstrāde. Izglītot sabiedrību par sekām, kas var rasties pēc dolomīta un citu resursu izstrādes zemes dzīlēs.

Projekta rezultāti

1.; Laikrakstā Ludzas Zeme tiks izveidota šī projekta ietvaros atsevišķa Vides lappuse (kopā tādas būs sešas), kurā publicēsim ar Grebļa kalnu, Nirzas ezeru, dolomīta ieguvi saistītus materiālus, lasītāju un speciālistu viedokļus. 2.; Laikraksts projekta ietvaros veidos apaļo galdu diskusijas ar speciālistu, pašvaldību pārstāvju un vietējo iedzīvotāju un skolēnu piedalīšanos, kas veicinās konkrēto dienestu un domju speciālistu personīgo iesaisti un izpratni par konkrētajiem dabas aizsardzības un vides saglabāšanas procesiem. Pēc diskusijām tiks izveidoti materiāli, kuri arī Vides lappusē tiks ievietoti laikrakstā Ludzas Zeme. Redakcija izveidos Grebļa kalna fotoizstādi ar tauriņu un unikālo augu kolekciju. LR1 un LR4 radio kanālos tiks raidīts pa ziņai par katru dabas objektu un ar to saistītajām problēmām. Būtiski, ka materiāli tiks arī tulkoti krievu valodā un ievietoti izdevuma krievu versijā un mājaslapā arī krievu valodā. Tas paplašinās iesaistīto auditoriju. 3.; Laikraksta mājas lapā rubrikā Vide tiks publicēti materiāli par Nirzas ezeru, Grebļa kalnu un Malnavas dolomīta ieguves vietām, internetvidē tiks veicinātas diskusijas, nodrošināta atpakaļsaite ar lasītājiem, šis viedoklis savukārt rosinās jaunas tēmas publikācijām. Organizēto diskusiju gaita arī tiks publicēta mājaslapā. Žurnālista, kas atspoguļos minētās tēmas, zināšanas un profesionalitāte vides jomā pēc projekta īstenošanas augs.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 16.10.2016
Īstenotājs Ludzas Zeme
Ludza, 1. maija iela 5, LV-5701
Projekta kopējās izmaksas 6 982.77 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 175.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.