• Sākums >
  • Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram

Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram

Reģ Nr. 1-08/97/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izveidot publisko pieeju Lizdoles ezeram. Ilgtermiņa: Publisko ūdeņu pieejamības veicināšana, radīta videi draudzīga un līdzsvarota publisko ūdeņu izmantošanas iespēja visām interešu grupām Smiltenes novadā.

Projekta uzdevumi

1. Būvniecības dokumentācijas sagatavošana; 2. Iepirkuma procedūra un līguma slēgšana ar atbilstošu darbu veicēju; 3. Būvdarbu veikšana: 3.1. Ezera krasta tīrīšana 0,3 ha platībā, līdzināšanas darbi piekrastē; 3.2. Stāvlaukuma izveidošana; 3.3. Labiekārtojuma elementu izveidošana – soliņi, ģērbtuve, kāpnes, atkritumu urna, u.c. 4. Būvuzraudzība;

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota brīvi pieejama, labiekārtota vieta ezera apmeklētājiem, peldēties gribētājiem, makšķerniekiem un citiem, kā automašīnu novietošanai speciāli paredzēta vieta. Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti tiks uzturēti ilgāk kā piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Par pludmales un stāvlaukuma kārtību un sakopšanu (atkritumu vākšanu, zāles pļaušanu, u.c.) rūpēsies Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvalde, finansējums tam tiks plānots ikgadējā pašvaldības budžetā. Par sabiedrisko kārtību gādās Smiltenes novada pašvaldības policija.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Smiltenes novada dome
Smiltene, Dārza iela 3, LV-4729
Projekta kopējās izmaksas 49 999.74 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 999.76 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.