ZEM ZILĀS DEBESU BĻODAS

Reģ Nr. 1-08/96/2015

Projekta mērķis

Atbildīga dzīvesveida paradumu veidošana un nostiprināšana, sekmējot izpratni par ilgtspējīgu rīcību dabā

Projekta uzdevumi

1. Veicināt izpratni par ekoloģisko pēdu un lietu dzīves ciklu, 2. Attīstīt bērnu pētnieciskās prasmes, meklējot iespējamos risinājumus cilvēka darbības nelabvēlīgas ietekmes uz vidi mazināšanai tuvākajā apkārtnē- mežā, pagasta centrā, mājās, upju un ezera krastos; 3. Praktisko prasmju apguve zaļai dzīvošanai un saimniekošanai;

Projekta rezultāti

1. Izveidots albums un mācību pārgājiena maršruts Dižkoki Turlavā; 2. Dēstu audzēšanas laboratorija sākumskolā; 3. Atpūtas vietu iekārtošana Lielajā skolā; 4. Darbnīcā pagatavoto lietu izsolē iegūto līdzekļu ziedojums labdarībai – dzīvnieku patversmei ; 5. Daļēji atjaunots liepu stādījums pie skolas; 6. Aktualizēta vietējās kopienas atbildība par ilgtspējīgu attīstību;

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 16.06.2015
Īstenotājs Turlavas pamatskola
Kuldīgas raj., Turlavas pamatskola, Turlavas pag., LV-3329
Projekta kopējās izmaksas 6 200.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.