• Sākums >
  • Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana Bauskas pilsētā

Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana Bauskas pilsētā

Reģ Nr. 1-08/95/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: esošās infrastruktūras atjaunošana un teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšanai Dambja ielā, lai veicinātu nozīmīga dabas mantojuma integrētu attīstību un sasniegtu ar to saistītos Bauskas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam plānotos darbības rezultātus. Ilgtermiņa: kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana, kā arī dzīves vides sakārtošana un attīstība, nodrošinot dabas mantojuma vērtības un ilgtspēju Bauskas novadā.

Projekta uzdevumi

1. Bruģa uzklāšana ar pamatojuma sagatavošanu 819 m2 platībā; 2. Krasta tīrīšana un sakopšana, smilts seguma ieklāšana upes krasta izveidotajā atpūtas zonā, 70 m2 platībā; 3. Tualešu iegāde un uzstādīšana, 2 gab.; 4. Margu iegāde un uzstādīšana, 4 gab.; 5. Atkritumu urnu iegāde un uzstādīšana, 2 gab.; 6. Koka galda un divu solu komplekta iegāde un uzstādīšana, 3 gab.; 7. Sola iegāde un uzstādīšana, 1 gab.; 8. Laivu piestātnes iegāde un uzstādīšana, 1 gab.; 9. Laukuma pamatnes nostiprināšana ar šķembām 300 m2 platībā.

Projekta rezultāti

Lai sekmīgi īstenotu projekta ieviešanu un veiktu visas nepieciešamās uzturēšanas aktivitātes, Bauskas novada Domei ir visi nepieciešamie resursi - gan administratīvie, gan finanšu, gan tehniskie. Projekta rezultāti būs ilgstoši un pieejami dažādām mērķa grupām. Visas izmaksas (rezultātu uzturēšanas izmaksas), kas radīsies pēc projekta realizācijas, tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tādējādi nodrošinot projekta ilgtspēju. Projekta rezultātu ilgtspēju nodrošinās arī turpmākie labiekārtošanas darbi , kas plānoti tuvāko gadu laikā, lai Dambja ielas skatu laukuma konceptu attīstītu pilnā apmērā – kā daudzfunkcionālu objektu ar dažādiem labiekārtojumu elementiem, ugunskuru vietu, atkritumu konteineru norobežojumu, ar konceptu var iepazīties pievienotajos skiču projektos (8.pielikums un 9.pielikums).

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Bauskas novada administrācija
Bauska, Uzvaras iela 1, LV-3901
Projekta kopējās izmaksas 55 550.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 995.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 885.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.