• Sākums >
  • MAN KABATĀ ZILZAĻI BRĪNUMI

MAN KABATĀ ZILZAĻI BRĪNUMI

Reģ Nr. 1-08/95/2015

Projekta mērķis

Veicināt skolēnu izpratni par vidi un dabā notiekošajiem procesiem, motivējot aktīvai darbībai vides saglabāšanā/aizsardzībā un popularizējot dabai draudzīgu dzīvesveidu.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros tiks īstenoti sekojoši uzdevumi: 1. īstenot izglītojošas nodarbības par tēmām – augi, ūdens, zeme, mežs, gaiss. 2. organizēt saskarsmes un savstarpējās komunikācijas prasmju attīstošas aktivitātes vidē/dabā; 3. veicināt skolēnu prasmju, zināšanu un iemaņu pilnveidošanu, īstenojot dažādas ar vidi un dabai draudzīgu dzīvesveidu saistītas aktivitātes radošajās darbnīcās; 4. īstenot aktivitātes svaigā gaisā, izmantojot to kā nozīmīgu “instrumentu” skolēnu mācīšanās (pilnveidošanās) procesa dažādošanai; 5. veicināt skolēnu izpratni par veselīga uztura nozīmību ikdienā.

Projekta rezultāti

50 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas skolēni nometnes “Man kabatā zilzaļi brīnumi” ietvaros:  apgūs pētnieciskās metodes, iegūs praktiskās darba iemaņas, vadīšanas, noformēšanas, uzstāšanās prasmes, attīstīs sadarbības prasmes  Nometens dalībniekiem tiks nodrošināta aktīva, interesanta, lietderīga brīvā laika pavadīšana skolēnu vasaras brīvlaikā;  Tisk veicināta skolēnu vides apziņas veidošana videi draudzīgai rīcībai un skolēnu prasme vērtēt saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi;  Nometnes dalībnieki iepazīs Latvijas ārstniecības augu, izzinās upju augus, dzīvniekus, izsekos skuju koku augšanas ciklam – no sēklas līdz eglei vai priedei  Radošajās aktivitātēs izmantos dabas materiālus un otrreizējās izejvielas (Tkreklus, avīzes, PET utt.);  mācīsies šķirot atkritumus, neradot tos;  pavadīs savu brīvo laiku, piekopjot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu – sportiskas aktivitātes, pārgājieni dabā, veselīgs uzturs u.c.;  piedalīsies 1 ekskursijā;  piedalīsies 2 ekspedīcijās dabā – uz Vaives upi, uz pļavu;  attīstīs sadarbības prasmes kopā ar jaunsargiem;  izgatavos izglītojoši izzinošu materiālu par ārstniecības augiem,  u.c.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 01.08.2015
Īstenotājs Cēsu pilsētas pastariņa sākumskola
Cēsis, Raunas iela 7, LV-4101
Projekta kopējās izmaksas 3 999.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 040.05 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 040.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.