• Sākums >
  • Vides pieejamības uzlabošana Ventspils pilsētas pludmalē

Vides pieejamības uzlabošana Ventspils pilsētas pludmalē

Reģ Nr. 1-08/94/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: vides pieejamības nodrošināšana un Ventspils pilsētas pludmales labiekārtojuma pilnveidošana, nodrošinot Zilā karoga kritēriju izpildi un drošības līmeņa palielināšanu. Ilgtermiņa: antropogēnās slodzes mazināšana un dabas vērtību saglabāšana Ventspils pilsētas pludmalē, organizējot apmeklētāju plūsmu.

Projekta uzdevumi

Darba uzdevumi un aktivitātes: 1. Piekļuves nodrošināšana un antropogēnās slodzes mazināšana (A1) (1 objekts): 1.1. 150 m garas un 2,4 m platas koka laipas izveide pāri kāpu zonai no 3. ieejas Pludmalē gar Glābšanas dienestu. 2. Vides pieejamības nodrošināšana Ventspils pilsētas pludmalē atbilstoši universālā dizaina principiem (A2) (7 objekti): 2.1. Vienas (1) dušas un vienas (1) pārģērbšanās kabīnes ierīkošana, paredzot paplašinātu ieejas mezglu un koka grīdu iebraukšanai ar riteņkrēsliem izgatavošanu un uzstādīšanu pie 6. ieejas Pludmalē, tās paredzētas kā sezonālas lietošanas būves un uzstādāmas peldsezonas laikā, 2.2. Taktilo karšu izgatavošana un uzstādīšana četros (4) pludmales ieejas stendos, 2.3. Atvieglinātas koka laipas vairogu izgatavošana iebraukšanai ar ritiņkrēsliem līdz jūrai pie 6. ieejas (Samontējamas koka platforma 30 m garumā, ko nepieciešamības gadījumā var uzstādīt laipas galā līdz jūras krastam). 3. Ventspils pilsētas pludmales publiskās infrastruktūras pilnveidošana (A3) (14 objekti): 3.1. Trīs (3) jaunu informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana pludmales zonā, attēlojot informāciju ar piktogrammām un norādēm uz pludmales infrastruktūru, 3.2. Divu (2) pilonu izgatavošana un uzstādīšana peldvietas zonas robežu apzīmēšanai (sākumā un beigās) ar glābšanas dienesta karogiem (sezonāla lietošana, no 15.maija līdz 15.septembrim), 3.3. Ielu vingrošanas iekārta Pludmales apmeklētājiem, sportiskām nodarbībām un veselības uzlabošanai, 3.4. Astoņu (8) veloturētāju komplektu katrā pa 5 turētājiem uzstādīšana, trūkstošo velosipēdu novietņu skaita palielināšanai (sezonāla lietošana). 4. Projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana (A4) (3 veida pasākumi) : 4.1. Informācijas ievietošana pašvaldības interneta vietnē www.ventspils.lv: vismaz četras publikācijas, kur tās ievietotas sadaļā “Pašvaldība top!” un “Investīcijas un projekti”, 4.2. Informācijas ievietošana PI “Komunālā pārvalde” sociālā tīkla Facebook kontā, vismaz divas reizes Projekta īstenošanas laikā. 4.3. Informācijas papildināšana par Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - LVAF) atbalstu esošā pastāvīgajā informācijas stendā pie centrālās ieejas Pludmalē, atbilstoši LVAF publicitātes vadlīnijām. Pielikumā Nr.4 pievienota karte/shēma ar atzīmētām vietām, kurās tiks īstenotas aktivitātes. Tā papildināta ar plānoto objektu vizuālo risinājumu. Lielākā daļa Projektā paredzēto objektu apmeklētājiem paredzēti uzstādīt 2018. gada pludmales sezonā, tomēr nosakot aktivitāšu ieviešanas termiņu, ņemti vērā riski, kas saistīti ar iepirkumu veikšanu un vides prasību izpildīšanu.

Projekta rezultāti

PI “Komunālā pārvalde” ikdienas darbā sava budžeta ietvaros kopš 1996.gada pilsētā nodrošina publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, rūpējoties gan par iedzīvotāju, gan par viesu labsajūtu, nodrošinot sakārtotu pilsētvidi un kvalitatīvus dzīves apstākļus. Attiecībā uz Pludmales sakārtošanu iestāde ievēro Ventspils domes saistošos noteikumus Nr.2 “Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi”. Šī Projekta aktivitāšu ietvaros radīto rezultātu uzturēšana, saglabāšana un aizsardzība pēc Projekta pabeigšanas būs PI “Komunālā pārvalde” atbildība, t.i. tā nodrošinās visu Projekta ietvaros radīto materiālo vērtību uzturēšanu un apsaimniekošanu vismaz 5 turpmākos gadus pēc Projekta īstenošanas, paredzot šim mērķim finansējumu kārtējā gada budžeta ietvaros. Pielikumā Nr. 5 pievienots iestādes vadītāja parakstīts apliecinājums par Projekta rezultātu uzturēšanu un apsaimniekošanu vismaz 5 turpmākos gadus. Iepirkuma tehniskajās specifikācijās tiks aprakstītas kvalitātes prasības izmantojamiem materiāliem, ņemot vērā piejūras klimatiskos apstākļus (DR vējš, nokrišņi) un vietas specifiku (pludmale). Tāpat, nodrošinot ilgtspējību, atsevišķus labiekārtošanas elementus ir paredzēts uzstādīt sezonāli - pludmales sezonā (pilonus, velostatīvus). Ziemas sezonā Pludmalē novērojamas vētras, palielināts vēja ātrums, jūra izskalojas tālu krastā un bojā pludmales daļā atstāto inventāru, tādēļ tas nesezonā tiek demontēts. Pludmales infrastruktūras regulāra atjaunošana un uzlabošana saglabā un aizsargā nozīmīgu dabas mantojumu – Baltijas jūras piekrasti. Tā nodrošina drošības prasības un uzlabo dzīves kvalitāti pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, t.sk. dodot iespēju atpūsties pie jūras cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Ventspils, Užavas iela 8, LV-3601
Projekta kopējās izmaksas 55 555.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 889.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.