Zelta ālants-2015

Reģ Nr. 1-08/94/2015

Projekta mērķis

1. Rosināt bērnos interesi un izpratni par cilvēka ietekmi uz dabu. 2. Informēt, izglītot par to, ko katrs var darīt, lai saglabātu tīru vidi. 3. Dot iespēju bērniem ar īpašām vajadzībām un sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērniem iesaistīties dažādās ar vides izglītību saistītās aktivitātēs.

Projekta uzdevumi

1. Sniegt izglītojošu informāciju. 2. Veidot priekšstatu par vides aizsardzības nozīmīgumu. 3. Nodrošināt aktīvas un radošas nodarbības drošā vidē. 4. Veicināt komunikācijas un sadarbības prasmju attīstību. 5. Motivēt pievērst uzmanību savai un tuvāko attieksmei par vides aizsardzību.

Projekta rezultāti

Nodrošinot nometnes dalībniekiem daudzpusīgas un interesantas, vecumam un īpašajām vajadzībām atbilstošas nodarbības, bērniem veidosies izpratne par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, augu un kukaiņu dzīves ciklu un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī cilvēka rīcības sekām un to, ko katrs savā ģimenē var darīt, lai nepiesārņotu vidi un nekaitētu dabai.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.08.2015
Īstenotājs Salaspils novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība Zelta atslēdziņa
salaspils, gaismas iela 31, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 4 914.91 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 598.61 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 598.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.