Iepazīsti un Saudzē

Reģ Nr. 1-08/91/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izvietot vides izziņu veicinošu infrastruktūru Kalnciema pagastā Natura 2000 teritorijas dabas lieguma “Kalnciema pļavas” bioloģiskās daudzveidības izzināšanai un ekosistēmu nepieciešamības apziņas veidošanai. Ilgtermiņa: Informēt sabiedrību par vides aizsardzību kopumā, kā arī katra sabiedrības locekļa iespēju saudzēt vidi, nedaudz mainot ikdienas ieradumus.

Projekta uzdevumi

1. Labiekārtot degradētu Lielupes piekrasti, izveidojot vides izziņu veicinošu infrastruktūru Kalnciema pagastā, pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā ar kad.nr. 5411 001 0102, t.sk. 1 skatu platforma, 1 gājēju tiltiņš, 5 informācijas zīmes, 2 soli, 1 atkritumu urna un 1 velonovietne, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikumā).

Projekta rezultāti

Tā kā projekts tiks īstenots pašvaldībai piekritīgā zemē, par tā ikdienas uzturēšanu un uzturēšanu pēc projekta īstenošanas (t.sk. turpmākos 5 gadus pēc projekta īstenošanas) atbildīga ir Jelgavas novada pašvaldība. Pašvaldības budžetā ik gadu tiek paredzēts finansējums infrastruktūras uzturēšanai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 20.04.2019
Īstenotājs Jelgavas novada pašvaldība
Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 42 875.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 587.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.