Zaļā ciema noslēpums

Reģ Nr. 1-08/90/2015

Projekta mērķis

Veicināt bērnu izpratni par procesiem dabā, popularizēt dabai draudzīgu dzīvesveidu, attīstīt pētnieciskās prasmes kā arī motivēt aktīvai darbībai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ekosistēmu aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

Nometnes uzdevumi : 1.Nodrošināt nometnes dalībniekiem nometni, kurā nodarbības ir saistītas ar vides un dabas aizsardzību un resursu taupīšanu. 2. Organizēt nometnes dalībniekiem gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības par dabas aizsardzību un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 3. Pilnveidot bērnu zināšanas par dabas produktu lietderīgu izmantošanu. 4. Radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām. 5. Organizēt darbu grupās, nodrošinot pozitīvu atmosfēru un radot sadarbošanās nepieciešamību dalībnieku starpā. 6. Dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos un citās ar nometnes saturu saistītajās aktivitātēs. 7.Nodrošināt nometnes dalībniekiem sevis pilnveidošanu, attīstot dažādas prasmes radošajās darbnīcās. 8..Pilnveidot zināšanas par Latvijas Sarkano grāmatu. 9. Iepazīties ar dažādiem dabas apskates objektiem Rāznas Nacionālajā parkā. 10. Organizēt Rāznas ezera krasta sakopšanas talku.

Projekta rezultāti

Nometnes rezultātā dalībnieki būs lietderīgi pavadījuši savas vasaras brīvdienas, papildinājuši savas zināšanas un ieguvuši jaunus draugus. Pēc nometnes dalībnieki būs kļuvuši zinošāki, atraisītāki un draudzīgāki, tiks attīstīti un pilnveidoti talanti, celta viņu pašapziņa. Nometnes rezultātā dalībnieki būs pilnveidojuši savu izpratni par dažādiem dabas procesiem, būs radošāki izmantojot dažādus materiālus, kas nāk no dabas . Būs pilnveidojuši savas zināšanas par Latvijas Sarkano grāmatu un būs aktīvi aizsargājamo augu sargātāji. Nometnes dalībnieki būs paplašinājuši savu redzesloku par dažādiem dabas apskates objektiem, kas ir sastopami Rāznas Nacionālajā parkā. Katras nometnes dienas beigās, dalībniekiem būs jānovērtē dienas laikā iegūtās zināšanas vai iespaidi. Tā mēs varēsim objektīvi sekot nometnes uzdevumu izpildei un nepieciešamības gadījumā veikt kādas korekcijas programmā. Dienas novērtējumu veiksim dodot aizpildīt dalībniekiem anketas, vai darba lapas vai atspoguļot dienas gaitu zīmējumā. Katras nometnes dienas noslēgumā ir paredzēts vakara aplis, kura laikā dalībnieki varēs izteikties par dienas gaitu. Nometnes laikā būs : 4 vidi izzinošanas spēles, 3 konkursi, filmu vakars, 4 nodarbības, 1 talka, 2 radošās darbnīcas, 2 ekskursijas, 2 dabas izziņas pārgājieni, orientēšanās sacensības.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 09.08.2015
Īstenotājs jaunais Dinamietis
Rīga, Uzvaras bulv. 10, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 3 823.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 765.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.