• Sākums >
  • Dabas pieminekļu – aizsargājamo dendroloģisko stādījumu un aleju saglabāšanas un aizsardzības pasākumi

Dabas pieminekļu – aizsargājamo dendroloģisko stādījumu un aleju saglabāšanas un aizsardzības pasākumi

Reģ Nr. 1-08/8/2017

Projekta mērķis

Veikt dabas pieminekļu – aizsargājamo dendroloģisko stādījumu un aleju saglabāšanas un aizsardzības pasākumus

Projekta uzdevumi

1. Dabā veikt 20 ainavisku aleju inventarizāciju (izvērtēt alejā esošo koku vispārējo stāvokli, alejā sastopamās dabas vērtības, aleju saglabāšanās iespēju ilgtermiņā), apkopot izpētes rezultātus un pieejamo vēsturisko informāciju pārskata veidā par katru aleju un izvērtēt nepieciešamību šīs alejas noteikt par valsts nozīmes aizsargājamām alejām. 2. Dabā veikt 10 valsts nozīmes dendroloģisko stādījumu inventarizāciju (izvērtēt stādījumā esošo koku vispārējo stāvokli, sastopamās dabas vērtības, dendroloģiskā stādījuma saglabāšanās iespēju ilgtermiņā), apkopot izpētes rezultātus un pieejamo vēsturisko informāciju pārskata veidā par katru dendroloģisko stādījumu un sagatavot priekšlikumus, nosakot atbilstošas dabas pieminekļa robežas dendroloģisko stādījumu saglabāšanas nodrošināšanai (piedāvāt jaunas vai precizēt šā brīža robežu atbilstību). 3. Sagatavot priekšlikumus grozījumu veikšanai Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”. 4. Izstrādāt dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektu izstrādes vadlīnijas. 5. Sadarbībā ar zemes īpašniekiem izstrādāt divus rekonstrukcijas projektus valsts nozīmes dendroloģiskajiem stādījumiem. 6. Noorganizēt trīs seminārus dendroloģisko stādījumu īpašniekiem un pašvaldībām par aleju un dendroloģisko stādījumu apsaimniekošanu ar praktiskiem piemēriem dabā.

Projekta rezultāti

Daļai no valsts nozīmes dendroloģiskajiem stādījumiem tiks veikta inventarizācija, sagatavojot priekšlikumus robežu precizējumiem, kā arī tiks izstrādāti daži rekonstrukcijas projekti. Vienlaikus praktisko apsaimniekošanas pasākumu demonstrācija semināru veidā pašvaldībām un zemju īpašniekiem būtu paraugs tam, kā veicama apsaimniekošana.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2017
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 53 884.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 884.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.