• Sākums >
  • „Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2016. gadā

„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2016. gadā

Reģ Nr. 1-08/8/2016

Projekta mērķis

Veicināt vides aizsardzību un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta izplatīšanu un uzturēšanu lauku tūrismā, Zaļā sertifikāta kritēriju aktualizēšanu, pretendentu inspekcijas braucienus Latvijas lauku mītnēs, kā arī izstrādājot informatīvus materiālus par ZS.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi plānoti saskaņā ar 2007. gada 28. jūnija noslēgtā sadarbības līguma starp “Lauku ceļotāju” un LR Vides ministriju 1.3. punktu. • ZS kritēriju aktualizēšana: o Piesaistīt ekspertus ZS kritēriju aktualizēšanai atbilstoši vides aizsardzības un apsaimniekošanas jaunākajām iespējam (gan likumdošanā, gan tehnoloģiju attīstības iespējām sekojot) un prasībām, kas attiecas uz lauku tūrisma uzņēmējiem. o Piemērot ZS kritērijus jaunai lauku tūrisma uzņēmēju grupai – mazie ražotāji, apskates saimniecības, amatnieki, veicinot videi draudzīgu saimniekošanu arī šajās saimniecībās. o Paplašināt ZS piešķiršanas ekspertu komisiju, iekļaujot aktuālās vides aizsardzības jomas o Organizēt ZS saistīto nozaru ekspertu diskusijas formāta pasākumu (~20-30 personas) izstrādāto un atjaunoto kritēriju pieņemšanai; o Publiskot apkopotus diskusiju rezultātus un jaunos kritērijus, kas tiks apstiprināti ZS komisijā; o Izsludināt pieteikšanos uz zaļo sertifikātu un informēt gan esošos ZS saimniekus, gan potenciālos pretendentus par izmaiņām kritērijos. • ZS sertifikācija: o Sagatavot inspekciju braucienu grafiku, izziņot pretendentiem, informēt par braucienu grafiku ZS komisijas locekļus; o Apsekot ~ 43 esošos un ~10 jaunos ZS pretendentus, izstrādāt visu apsekoto objektu tūrisma aprakstus, sagatavot atskaiti ekspertu komisijai; o Veikt apsekošanu saimniecībās, kuras pretendē uz ZS un uzlabot saimniekošanu atbilstoši ZS prasībām. Izdalīt ZS materiālus, tai skaitā, 1. Zaļās avīzes speciālizdevumu; o Izstrādāt apsekoto saimniecību aprakstus par videi draudzīgas saimniekošanas tūrisma aspektiem un izvietot mājas lapas: www.celotajs.lv datubāzē. o Sagatavot inspekciju braucienu rezultātus ZS komisijas sēdei, tos prezentēt komisijas locekļiem; o Izgatavot pieškirtos sertifikātus un izvietot rāmīšos; o Informēt saimniecības par komisijas sēžu rezultātiem, izsūtīt izglītojošos materiālus: sertifikātus, 2. Zaļās avīzes speciālizdevumu, resursu taupīšanas uzlīmes, u.c.; o Uzturēt kontaktus ar ZS saimniecībām, veikt saraksti ar lauku tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, sniegt atbildes interesentiem; • ZS saimnieku un tūristu izglītošanas materiāli: o Izgatavot 5 veidu karikatūras un uzlīmes ZS saimniekiem par resursu taupīšanu un atkritumu šķirošanu. o Izstrādāt saturu un maketu, izdot, 2 Lauku ceļotājs avīzes speciālizdevumus (~500 gab. katru) par videi draudzīgu saimniekošanu; o Izplatīt projektā sagatavotos izglītojošos materiālus elektroniski un pa pastu 2x projekta laikā apt. 80 adresātam. • Projekta un ZS publicitātes pasākumi: o Izstrādāt “Zaļā sertifikāta” mārketinga karti ar mērķi popularizēt ZS. Kartes plānotais apjoms 1000 gab. o Izstrādāt 2-3 preses ziņas, izsludinot jaunos ZS kritērijus, aicinot lauku tūrisma saimniekus uz pieteikšanos, kā arī informējot par ZS saņēmējiem 2016.gadā. o Izsūtīt preses ziņas nacionāliem un reģionāliem medijiem, izvietot www.celotajs.lv mājas lapā un sociālajos tīklos. o Popularizēt informāciju par Zaļo sertifikātu ar Lauku ceļotāja komunikāciju kanālu, publikāciju starpniecību un lauku tūrisma uzņēmēju pasākumos. o Veikt mediju publikāciju apkopojumu.

Projekta rezultāti

• Piesaistīti ~ 2-3 vides organizāciju eksperti ZS kritēriju aktualizēšanai un izstrādei mazo lauku ražotāju saimniecībām; • Noorganizēta ZS komisijas, vides organizāciju ekspertu un ministrijas pārstāvju diskusija (~20-30 personas) kritēriju apstiprināšanai; • Paplašinātā sastāvā noorganizētas 2 ZS komisijas sēdes – pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu; • 28 dienās apsekotas ~ 43 +10 saimniecības, izvērtētas, izveidoti tūrisma apraksti. Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu; • Izstrādāti, ierāmēti un izsūtīti ~ 48 zaļie sertifikāti; • Izstrādāti elektroniski un iespiesti papīra formātā 2 Lauku ceļotājs avīzes speciālizdevumi (500 gab./avīzes izdevums); • Izgatavoti izglītojoši materiāli ZS saimniecībām: resursu taupīšanas uzlīmes un karikatūras ZS saimniekiem (5 veidi, katra ~300 gab.). Veikta materiālu izplatīšana, izsūtīšana esošiem un potenciālajiem ZS saimniekiem, 2 x pa pastu u.c. pasākumos. • Izstrādāt 2-3 preses ziņas, veikt mediju publikāciju apkopojumu sasniedzot ~30 mediju un sadarbības partneru publikācijas. • Izstrādāta un izplatīta ZS saimniecību karte 1000 gab.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Ogres raj., "Puķkalniņi", Ķegums, Ogres raj., LV-5020
Projekta kopējās izmaksas 16 692.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 602.43 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 266.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.