• Sākums >
  • Nometne ‘’Dabas laboratorija’’

Nometne ‘’Dabas laboratorija’’

Reģ Nr. 1-08/8/2014

Projekta mērķis

Nometnes laikā - dot iespēju skolēniem apgūt jaunas zināšanas, vērtību izpratni, veidot attieksmi, prasmes un iemaņas, darbojoties ‘’Dabas laboratorijā’’, veicot bioloģiskās daudzveidības izpēti savā pagastā un rezultātā iegūstot spēju analizēt situācijas un savu rīcību, kā arī pieņemt lēmumus, kuri nodrošina vides saglabāšanu un tās kvalitātes uzlabošanu. Pētot dažādas ekosistēmas un to izmantošanas iespējas, mācot un rādot to, sekmēt viņu iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē. Darbojoties radošajās meistarklasēs un piedaloties atpūtas pasākumos - mērķis uzlādēt audzēkņus pozitīvām emocijām, veidot saudzējošu attieksmi pret apkārtējo vidi.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu plānotos rezultātus un mērķi, esam izvirzījuši sekojošus uzdevumus, kurus īstenosim nometnes laikā: • Noorganizētsim 5 dienu nometni ‘’Dabas laboratorija’’ 20 Stabulnieku pagasta sociālā riska ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu bērniem ; • Veiksim dabas izpētes un dabas novērojumus uz lauka pļavā, mežā un ūdeņu tuvumā, kur iegūtos izpētes, izzināšanas rezultātus atspoguļosim ’Dabas vērojumu un izpētes burtnīcā’’; • Nometnes ietvaros noorganizēsim mācību un izziņas ekskursiju: o Uz stādaudzētavu ‘’Sakstagals’’ o Uz Nagļu zivju audzētavu • Nometnes ietvaros, noorganizēsim darbošanos radošajās dabas meistarklasēs, pēc ikdienas pētnieciskā darba veikšanas: o Dabas materiālu izmantošana interjera priekšmetu izgatvavošana un veidošanā – tie varētu būt:  / no izgāzto koku saknēm, rūpīgi apstradāts materiāls, kas kalpotu kā pakaramais; kā atslēgu karināmais; kā gaismas koks, kurš apvīts ar gaismas virtenēm utml./  /dabā saskatīto faktūru atspoguļojums gleznās no dabas materiāliem, izmantojot enkaustikas metodi, darba tapšanā/  /No bērzu ripām darināti, apstādāti un mākslinieciski noformēti paliktņi, atslēgu karekļi/  /Koku lapu(kļavu) izmantošana cepuru un paliktņu veidošanā un izgatavošanā/  /otreizējās pārstrādes produktu- kartona kastes, stikla burciņas, plastmasas pudeles- pārveidošana par interjera priekšmnetiem un izmantošanai ikdienā(piem. No plastmasas pudelēm veidoti puķu podi utml.)u.c. • Nometnes ietvaros pēc nodarbībām noorganizēt: o Atpūtas un sporta aktivitāšu pasākumus ar individuālajiem uzdevumiem, un grupu darbu prezentācijām • Veikt radošajās meistarklasēs izstrādāto un sagatavoto darbu izstādi, prezentāciju; • Veikt nometnes noslēgumā izvērtējumu un iegūtās pieredzes nodošanu citiem caur sociālajiem tīkliem un presi.

Projekta rezultāti

• Noorganizēta nometne 20 Dravnieku pamatskolas 3.-7.klases audzēkņiem; • Tiks izveidota meistarklasēs no dabas materiāliem tapušo darbu izstāde; • Veiktais pētnieciskais un dabas izziņas process tiks atspoguļots ‘’Dabas vērojumu un izpētes burtnīcā’’; • Praktisko zināšanu, pieredzes un iemaņu gūšana, skolēniem esot tiešā saskarē ar mežu, pļavas ekositēmu, ūdens ekosistēmu, apkārtējo vidi - veidos saudzējošu attieksmi pret to; • Veicot dabas izpēti kopā ar aktīvo atpūtu un iesaistīšanos radošajās meistarklasēs, audzēkņiem radīsies iespēja iegūt plašu informāciju par vides daudzveidību savā novadā; apskatīt Latgales stādaudzētavā dekoratīvo koku un krūmu kolekcijas, reto un aizsargājamo augu kolekcijas; • Iepazīstoties ar zivju audzēšanas prasībām, īpatnībām Nagļu zivju audzētavā - izpratīs zivju audzēšanas pamatprincipus; un ūdens ekosistēmas izmantošanas iespējas; • Tiks apgūts daudz vērtīgu un jaunu prasmju, iemaņu, jaunu zināšanu vides un bioloģiskās daudzveidības izzināšanas jomā, aizpildot katram individuāli ‘’Dabas vērojumu un izpētes burtnīcu’’; • Piedaloties radošajās meistarklasēs un arī atpūtas pasākumos un sporta aktivitātēs, audzēkņi iegūs jaunas emocijas, fiziski izlādēsies un uzlādēsies; • Iegūtās zināšanas veicinās bērnu izpratnes veidošanu par dabas daudzveidīgo nozīmi katra cilvēka dzīvē, ietverot kultūras, ekoloģiskos, ekonomiskos un apsaimniekošanas aspektus; • Meistarklasēs veidotie izstrādājumi no dabas materiāliem, kalpos kā interjera priekšmeti ikdienā mājās.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.07.2014
Īstenotājs Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Preiļu raj. Riebiņu nov., Saules iela 8, LV-5326
Projekta kopējās izmaksas 1 996.64 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 498.64 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 499.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.