• Sākums >
  • Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā

Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā

Reģ Nr. 1-08/89/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1. Sakopt, apsaimniekot dažādos biotopus šādās teritorijās – jūras piekraste Engures un Lapmežciema pagastā, pie Kaņiera ezera Starpiņupes iztekas Lapmežciema pagastā. 2. Izveidot piemērotu infrastruktūru vairākās vietās - labiekārtojumu peldvietā pie Kaņiera ezera Starpiņupes iztekas un peldvietai blakus esošā stāvlaukumā Lapmežciema pagastā, kā arī apmeklētāju plūsmu novirzošu, norobežojošu margu pie nobrukušas jūras krasta kāpas Engures pagastā . 3. Nodrošināt sabiedrības informēšanu par sastopamajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām sakoptajās teritorijās izveidojot informatīvos stendus un norādes. Ilgtermiņa: 1. Nodrošināt sabalansētu pludmaļu rekreācijas attīstību un biotopu aizsardzību. 2. Veicināt piekrastes kā dabas tūrisma objekta attīstību un pieejamību sabiedrībai

Projekta uzdevumi

1. Veikt niedru pļaušanu jūras piekrastē Engures pagastā– 0,13 ha platībā 2x veģetācijas sezonā. 2. Veikt piekrastes zālāju pļaušanu jūras piekrastē Engures pagastā – 0.51 ha (dienvidu mola pusē) un 0.8 ha (ziemeļu mola pusē) 2x veģetācijas periodā. 3. Veikt priedīšu apauguma novākšanu – nozāģēšanu, ravēšanu jūras piekrastē Engures pagastā (pārsvarā priedīšu diametrs no 8 līdz 16cm) – 0,2 ha - prognozējamais nocērtamais, aizvācamais apjoms 100m3. 4. Izveidot apmeklētāju plūsmu novirzošu koka margu pie nobrukušās jūras krasta kāpas Engures pagastā – 60m garumā. 5. Izcirst krūmus, nopļaut invazīvās sugas pie Lapmežciema seduma pļavas – 0,67 ha. 6. Izcirst krūmus, izzāģēt sīkos kokus, nopļaut invazīvās sugas, savākt lielgabarīta atkritumus Lapmežciema laivu piestātnes teritorijā – 1,3 ha. 7. Izcirst krūmus, izzāģēt sīkos kokus, lai izveidotu taku paralēli jūras piekrastei un sakoptu apkārtējo teritoriju vietā, kur erozijas rezultātā ir noskalots liedags. Atrodas virzienā no Lapmežciema laivu piestātnes uz Starpiņupes pusi – 200x2 m. 8. Izcirst krūmus, izzāģēt sīkos kokus, nopļaut invazīvās sugas pie Kaņiera ezera Starpiņupes iztekas – 1,3 ha. 9. Labiekārtot peldvietu pie Kaņiera ezera Starpiņupes iztekas – 1 ģērbtuve, 2 soliņi, 1 atkritumu urna. 10. Labiekārtot stāvlaukumu pirms izejas uz peldvietu pie Kaņiera ezera Starpiņupes iztekas – 1 tualete, 1 atkritumu urna. 11. Fragmentēt niedres Kaņiera ezerā – 10 ha. 12. Izveidot kārklu pinumus Gausajā jūdzē, organizējot talku – 300 m. 13. Uzstādīt informatīvos stendus un norādes ar informāciju par sastopamajiem biotopiem un kultūrvēsturisko mantojumu, makšķerēšanas noteikumiem: 13.1. Pie pelēkās kāpas („Veselības centrs”) Engures pagastā – norādes par ieteicamo pārvietošanās trajektoriju apmeklētājiem. 13.2. Pie Lapmežciema laivu piestātnes, stāvlaukumā pie Starpiņupes 13.3. Pie Ragaciema bākas. 13.4. Gausajā jūdzē – “Aizrags” 13.5. Gausajā jūdzē – Kuplā priede 13.6. Abragciemā – par saldūdens avotiņu, kas ietek jūrā 13.7. Informācijas stends pie stāvlaukuma pie Kaņiera ezera Starpiņupītes iztekas

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā izveidotie infrastruktūras objekti pēc projekta pabeigšanas vismaz 5 gadus tiks uzturēti izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu līdzekļus. Sakoptajām biotopu teritorijām pēc projekta realizācijas būs nepieciešama regulāra (1 x gadā) pļaušana, ko pašvaldība nodrošinās turpmākajā periodā.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Engures novada dome
Smārde; Engures nov., Jaunā iela 9, LV-3129
Projekta kopējās izmaksas 39 088.12 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 179.72 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 180.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.