• Sākums >
  • Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana

Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana

Reģ Nr. 1-08/88/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana, veicot ūdeņu un krasta attīrīšanas un sakopšanas darbus, tādējādi sakārtojot publiskās pieejas vietu Zvārtavas ezeram. Ilgtermiņa: Zvārtavas ezera un tam piegulošās teritorijas sakopšana un labiekārtošana.

Projekta uzdevumi

1. Zvārtavas ezera krasta daļas esošā krūmāju apauguma novākšana tauvas joslā - 1200 m2 platībā. 2. Ezera seklajā ūdens daļā esošā krūmāju apauguma novākšana un ūdens piesērējuma tīrīšana - 1200 m2 platībā. 3. Neatkarīgu ekspertu atzinumi- 2 gab.

Projekta rezultāti

Vietā, kur tiks realizēts šis projekts, zemes īpašums pieder Apes novada pašvaldībai. Īpašuma nosaukums: “Ezermalas” ar kadastra Nr. 36480010141. Apes novada domes budžetā tiks paredzēti līdzekļi teritorijas uzturēšanai Zvārtavas ezera publiskās pieejas vietai. Turpmāk šos darbus veiks izveidotā Apes novada pašvaldības aģentūra "Komunālā saimniecība", organizējot plānveidīgu uzturēšanu, kā arī teritorijas labiekārtošanas talkas un iesaistot darbos vietējos iedzīvotājus. Iedzīvotāju līdzdalība vides sakopšanas un uzturēšanas darbos vienmēr bijusi aktīva.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Apes novada dome
Ape, Stacijas iela 2,
Projekta kopējās izmaksas 9 231.71 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 308.54 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 309.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.