• Sākums >
  • Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”

Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”

Reģ Nr. 1-08/87/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Saglabāt dabas lieguma teritorijā esošos aizsargājamos biotopus, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Ilgtermiņa: Izveidot modernu un interaktīvu apmeklētāju centru, kas kalpotu par Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas iepazīšanās sākuma punktu.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1. Iepirkuma procedūras veikšana/iepirkuma procedūras veikšanas rezultātā izvēlēts pontonu mājās izgatavotājs un piegādātājs ar kuru projekta akceptēšanas gadījumā tiks slēgts līgums par mājas izgatavošanu un uzstādīšanu. 2. Doties apmaiņas braucienos uz citiem Dabas izglītības centriem, lai iepazītu tur piedāvāto pakalpojumu klāstu un materiālus , pēc apmaiņas brauciena tiks gatavots projektu pieteikums un saņemts finansējums ekspozīcijas izveidei. Projekta aktivitāte: Pietauvotas pontonu mājas izgatavošana un uzstādīšana.

Projekta rezultāti

Riebiņu novada domes rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi, kā arī projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes. Projekta ilgtspēju ietekmē daudzi faktori : 1. Politiskā ilgtspēja – politisks atbalsts pašvaldības līmenī, viena no Riebiņu novada domes Vidēja termiņa prioritātēm: DZV Kvalitatīva dzīves vide Pamata infrastruktūras izveide, saskaņā ar apstiprināto Riebiņu novada Attīstības programmu un stratēģiju.2. Institucionālā ilgtspēja – projekta īstenotāja rīcībā ir struktūrvienības, telpas, materiāli tehniskais nodrošinājums un atbilstošas tehnoloģijas, lai turpinātu projektā iesākto. Projekta rezultātu uzturēšanai ir pieejams kompetents personāls.3. Ekonomiskā un finanšu ilgtspēja – projekta īstenotāja rīcībā ir un būs finanšu resursi, lai turpinātu projektā uzsākto pēc projekta īstenošanas. Riebiņu novada dome apliecina, ka projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim būs vismaz 5 gadi pēc projekta īstenošanas.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Riebiņu novada dome
Riebiņi, Saules 8, LV-5326
Projekta kopējās izmaksas 54 380.44 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 398.60 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.