• Sākums >
  • Rekomendāciju izstrāde datu par mikroplastmasas piesārņojuma klātbūtni saldūdeņos ar dažādu aizsardzības un piesārņojuma pakāpi ieguvei un analīzei

Rekomendāciju izstrāde datu par mikroplastmasas piesārņojuma klātbūtni saldūdeņos ar dažādu aizsardzības un piesārņojuma pakāpi ieguvei un analīzei

Reģ Nr. 1-08/86/2019

Projekta mērķis

Izstrādāt rekomendācijas mikroplastmasas piesārņojuma analīzei saldūdeņos, pielietojot pamatpētījuma datu bāzi.

Projekta uzdevumi

1. Ievākt mikroplastmasas paraugus sedimentos ezeros ar dažādu piesārņotības (notekūdeņi) un aizsardzības statusa (aizsargājamas dabas teritorijas statuss) pakāpi. Paredzēti 5-6 paraugi no katra ezera, ņemot vērā, ka katra parauga apstrāde aizņem 3 – 4 nedēļas. 2. Noteikt ievāktā materiāla vecumu, lai izvērtētu piesārņojuma attīstības dinamiku attiecībā pret piesārņojošām darbībām un aizsardzības statusa/pasākumu piemērošanu. 3. Noteikt mikroplastmasu pēc vecuma, polimēra veida, izmēra un daudzuma. 4. Izveidot pamatpētījumu datu bāzi. 5. Izstrādāt rekomendācijas mikroplastmasas piesārņojuma datu ieguvei un analīzei saldūdeņos. 6. Noorganizēt ekspertu, kas iesaistīti vides monitoringa programmas plānošanā un īstenošanā, sanāksmi - projekta rezultātu apspriešanai un rekomendāciju monitoringa programmai formulēšanai

Projekta rezultāti

1. Iegūti dati par mikroplastmasas piesārņojumu sedimentos vairākos Latvijas ezeros ar dažādu piesārņotības un aizsardzības statusa pakāpi – 5 ezeri, katrā tiks analizēti 5-6 paraugi (atkarībā no sedimentācijas ātruma) 2. Izveidota pamatpētījumu datu bāze par mikroplastmasu Latvijas ezeros – vecums, polimēra veids, izmērs, daudzums – 1 apkopota datu bāze 3. Izstrādātas rekomendācijas turpmākai datu iegūšanai, analīzei un monitoringa programmas veidošanai – 1 rekomendāciju dokuments 4. Noorganizēta ekspertu sanāksme – 1 sanāksme

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2020
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 28 932.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 932.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 932.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.