• Sākums >
  • Ventas upes pieejamības nodrošināšana Skrundas pilsētā

Ventas upes pieejamības nodrošināšana Skrundas pilsētā

Reģ Nr. 1-08/86/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veicināt drošu Ventas upes pieejamību Skrundas pilsētā, izbūvējot pastaigu takas un rekreācijas vietas. Ilgtermiņa: Izkopt un uzturēt Ventas upes krastus ainaviski pievilcīgus un veicināt iedzīvotāju saturisku atpūtu ūdens tuvumā.

Projekta uzdevumi

1. A1 – Veikt būvprojekta izstrādi. Rezultāts – izstrādāts būvprojekts, A3- veikta autoruzraudzība (1 līgums, 1 dokuments) 2. Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem veikt būvniecības firmas izvēli. 3. A2 – Veikt būvdarbus saskaņā ar būvprojektu. ( 1pakalpojuma līgums) 4. A4 – Veikta objekta būvuzraudzība (1 pakalpojuma līgums) 5. A5 – Veikta arheoloģiskā uzraudzība (1pakapojuma līgums, 1 pārskats) 6. A6- Nodrošināta projekta publicitāte. (1x Kurzemes radio, 1x Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”, 2 x pašvaldības izveidotajos sociālajos tīklos, 2 x pašvaldība mājas lapā, uzstādīta 1 plāksne projekta realizācijas vietā).

Projekta rezultāti

Skrundas novada teritorijā parkus, ielas, ietves ar deleģēšanas līgumu uztu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” (100% pašvaldības kapitālsabiedrība). Pēc projekta realizācijas minētā pašvaldībai piederošā teritorija, kurā ir veikti ieguldījumi infrastruktūrā tiks nodota apsaimniekošanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, lai nodrošinātu regulāru teritorijas uzturēšanu pēc projekta realizācijas vismaz 5 turpmākos gadus. Kā arī tiks uzturēta ar projekta ieviešanu saistītā dokumentācija Skrundas novada pašvaldības arhīvā līdz 31.12.2023.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Skrundas novada pašvaldība
Skrunda, Raiņa iela 11, LV-3226
Projekta kopējās izmaksas 55 560.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.