Akcija „Jūti dabu!”

Reģ Nr. 1-08/84/2016

Projekta mērķis

Attīstīt vardarbībā cietušo bērnu līdzdalību vides aizsargāšanā, veidojot draudzīgu un izprotošu attieksmi pret vidi.

Projekta uzdevumi

• Pilnveidot nodibinājuma speciālistu zināšanas par vides izglītības iespējām kā vienu no sociālās rehabilitācijas iespēju veidiem, veidojot bērniem vides apziņu un prasmes videi draudzīgā funkcionēšanas veidā; • Popularizēt videi saudzīgu dzīves veidu bērnu vidū; • Dot iespēju bērniem iespēju iepazīt, dzīvot harmonijā ar dabas likumiem; • Veidot vardarbībā cietušiem bērniem saudzīgu attieksmi pret dabu; • Iemācīties dabas resursu adekvātu izmantošanu brīvā laika pavadīšanā; • Popularizēt bērnu aktīvu darbību un veidot jaunu prasmju apgūšanu dabas piesārņojuma novēršanā. • Izmantojot bērnu maņu veidus (Saredzēt, sadzirdēt, saost, sataustīt), veidot izpranti par apkārtējo vidi un cilvēka darbības ietekmi uz vidi,

Projekta rezultāti

• 90 bērni no Vidzemes gūs pozitīvu pieredzi funkcionēšanā saskaņā ar dabu. • 90 bērni no ģimenēm riska situācijā gūs zināšanas un izpratni par savas līdzdalības iespējām tīras vides saglabāšanā. • Akciju laikā pilnveidotās zināšanas par dabas resursu saudzīgu izmantošanu aktivitāšu organizēšanā, atbalsta centra darbinieki spēs pielietot turpmākajā ikdienas darbā. Līdz ar to bērni saņems interesantāku un jaunām idejām bagātāku pakalpojumu. • Nodibinājumā tiks ieviestas jaunas aktivitātes, kas sniegs informāciju klientiem par vides aizsardzību. • Bērni un darbinieki, atbilstoši nodarbību tēmai, iepazīsies ar Skaņākalna dabas parku, „Rakšiem” , Līgatnes dabas taku, Valtera Histera koka skulptūru kolekciju. Bērni nostiprinās izpratni par vides objektiem un zināšanas par vidi, vides aizsardzību. Apmeklējot ZAOO, SIA „Valmieras ūdens” izpratīs vides saudzēšanas nozīmi tīras vides saglabāšanā. • Nodibinājuma „Centrs Valdardze” darbinieki iepazīsies ar objektu, kuru varētu izmantot vides izglītības popularizēšanā citiem klientiem un plānveidīgi pēc projekta beigām iekļaut brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs. • Bērni par gūto pieredzi pastāstīs citiem bērniem savā dzīves vietā, tādējādi labā prakse tiks popularizēta pašu skolēnu un bērnu ģimeņu vidū.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2016
Īstenotājs Centrs Valdardze
Valmiera, Raiņa iela 9f, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 5 253.24 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 896.40 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.