• Sākums >
  • Vides nometne bērniem “Raibā tupelīšu nedēļa”

Vides nometne bērniem “Raibā tupelīšu nedēļa”

Reģ Nr. 1-08/84/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir noorganizēt vides nometni “Raibā tupelīšu nedēļa”, veicināt skolas vecuma bērnu vides izglītību un audzināšanu, veidot izpratni par vides procesu un visu dzīvo radību savstarpējo saistību, problēmām, kā arī veidot izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzību un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros veicamie uzdevumi: 1. Noorganizēt piecu dienu vides nometni “Raibā tupelīšu nedēļa” 60 skolas vecuma bērniem. 2. Pētīt Bauskas Bērnu un jauniešu centram tuvākās upes – Mēmeles upes ūdens sastāvu un mikroorganismus tajā. 3. Veidot izpratni par vissīkāko organismu nozīmi apkārtējā vidē un cilvēka dzīvē. 4. Attīstīt bērnos novērošanas spējas un prasmi rīkoties ar dažādiem mērinstrumentiem, ierīcēm (lupas, mikroskops, ūdens skābuma mērītājs, straumes ātruma mērītājs, termometrs, detaļu montēšana u.c.). Mācīt domāt, spriest un secināt. 5. Mācīt būt atbildīgam par apkārtējo vidi (videi draudzīgas darbības: atkritumu šķirošana, lietu otrā dzīve, materiālu otrreizēja izmantošana, taupīga dažādu materiālu lietošana nodarbībās). 6. Attīstīt nometnes dalībnieku talantus un spējas, apgūstot praktiskā darba iemaņas ar dabas materiāliem, mālu, koku, papīru, audumu. 7. Veicināt sadarbības prasmes komandā. 8. Veicināt radošu domāšanu, drosmi, vēlmi izmēģināt jaunas idejas un apgūt jaunas zināšanas par vidi un tās aizsardzību, kā arī motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā.

Projekta rezultāti

Projekta sagaidāmie rezultāti: 1. Noorganizēta piecu dienu vides nometne “Raibā tupelīšu nedēļa” 60 skolas vecuma bērniem. 2. Veikta Bauskas BJC ēkas Rīgas ielā 8 pagalma labiekārtošana ar vides objektiem – zaļās klases elementiem āra nodarbību norisei. 3. Izgatavoti 10 tērpi ar vides tematiku nodarbībām, pasākumu vadīšanai, izrādēm, spēlēm, atrakcijām un četri vides spēļu koferi - kukaiņi, augi, koki un vadītāja koferis. 4. Noorganizēts izglītojošs pasākums „Sanāk, sanāk, kukaiņi, uz gaismu!” 5. Izveidots izglītojošs foto albums „Bauskas dabas parka vērtības”, izmantojot iestādes rīcībā esošo Multimedijas studijas aprīkojumu. 6. Radošajās darbnīcās izveidotas rotaļlietas - kukaiņi, izmantojot otrreizējās izejvielas. 7. Izveidots vides objekts Bauskas Bērnu un jauniešu centra pagalmā „Tupelīšu koks”. 8. Izveidota video īsfilma par dabas vērtībām un to aizsardzību, lai motivētu aktīvai darbībai vides aizsardzībā, izmantojot iestādes rīcībā esošo Multimedijas studijas aprīkojumu. 9. Iegādāti materiāli, mazvērtīgais inventārs un izejvielas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai un nometnes darbības nodrošināšanai.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Bauskas bērnu un jauniešu centrs
Bauska, Kalna iela 14, LV-3901
Projekta kopējās izmaksas 6 420.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 301.40 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 301.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.