• Sākums >
  • Radio raidījums krievu valodā „Noasa šķirsts”

Radio raidījums krievu valodā „Noasa šķirsts”

Reģ Nr. 1-08/849/2008

Projekta mērķis

• Veidot Latvijas iedzīvotājiem saudzīgu attieksmi pret Latvijas dabu un atbildības sajūtu par dabas resursu saudzēšanu. • Pievērst lielāku cilvēku uzmanību procesiem un darbībām valstī, kas rada vides kaitējuma draudus. • Veicināt krievvalodīgo un cittautiešu sabiedrības piedalīšanos Latvijas dabas aizsardzības nozīmīgajos pasākumos un aktivitātēs.

Projekta uzdevumi

Latvijas Radio auditorijas informēšana par; • Jauno enerģijas avotu pielietojumu , tādejādi veicinot siltumefekta mazināšanu, • Atkritumu šķirošanas un pareizas atkritumu poligonu būvēšanas projektu norisēm, • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju specifiku un aizsardzību. • Reto dabas parādību, dabas pieminekļu stāvoklis Latvijā, to aizsardzība. • Rūpniecības ražotnēm, kuras izvēlas videi draudzīgas tehnoloģijas un metodes, • Starptautisko fondu finansējuma lietderīgu izmantošanu, • Veiksmīgākajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem, kas notikuši ar LVAF atbalstu.

Projekta rezultāti

• Palielināt cilvēku ieinteresētību un veicināt aktīvāku dalību vides aizsardzības jautājumos un jo īpaši nelatviešus, jo patreizējā situācijā šī Latvijas iedzīvotāju daļa, saņem nepilnu skatījumu, nelielu informācijas daļu par Latvijas dabas stāvokli. • Vairot cilvēku aktivitāti vides aizsardzības norisēs, lietot dabai un cilvēku veselībai nekaitīgus produktus, piedalīties akcijās un popularizēt zaļo dzīves veidu.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 30.12.2011
Īstenotājs Latvijas Radio
Rīga, Doma laukums 8, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 30 749.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 485.36 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 839.88 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.