• Sākums >
  • Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana

Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana

Reģ Nr. 1-08/83/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: • Novērst pieaugošo Burtnieka ezera eitrofikāciju/ aizaugšanu, • Vairot zivju nārsta vietu un ezerā mītošo putnu ligzdošanas platības, • Atbrīvot peldvietas un laivu kanālus no apauguma. Ilgtermiņa: • Uzlabot Burtnieka ezera ekoloģisko stāvokli, • Uzlabot ezera mītošo zivju sugu populācijas lielumu, • Palielināt Burtnieka ezera ainavisko vērtību, • Palielināt ezera rekreatīvo vērtību, • Sekmēt dabas tūrisma un vietējās ekonomikas attīstību.

Projekta uzdevumi

1. Veikt virsūdens augāja izpļaušanu 39,5 ha platībā, 2. Veikt ezera piekrastes joslas atbrīvošanu no krūmāja 25,5ha platībā.

Projekta rezultāti

Burtnieku novada pašvaldība, kā Burtnieka ezera apsaimniekotājs, līdzīgi kā patreizējā laika periodā, vismaz turpmākajos 5 gadus pašvaldības budžetā paredzēs finanšu līdzekļus projektā veikto darbu rezultātu monitorēšanai un uzturēšanai, turpinot ezera apauguma novākšanu nepieciešamajā apjomā.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 28.02.2019
Īstenotājs Burtnieku novada pašvaldība
Burtnieki, Burtnieku pagasts, Jāņa Vintēna 7, LV-4206
Projekta kopējās izmaksas 19 570.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 520.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 520.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.