Arī Tu vari!

Reģ Nr. 1-08/83/2016

Projekta mērķis

Mainīt cilvēku attieksmi pret dabu un ar atbildību rīkoties ikdienas dzīvē! Ar projekta palīdzību ieinteresēt dažāda vecuma Aglonas novada iedzīvotājus/sabiedrības locekļus, iesaistīties vides izglītības un audzināšanas aktivitāšu klāstā, lai mainītos cilvēka attieksme pret dabu, mainītos atbildība un rīcība ikdienas dzīvē, rosinot piedalīties projekta izglītojošās un praktiskajās aktivitātēs neformāli izglītojoties, kas palīdzēs projekta dalībniekiem izkopt vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, sekmējot labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšana, lietderīgu izmantošanu, ilgtspējības izmantošanas nodrošināšanu – kas saglabās nākamajām paaudzēm esošos dabas resursus un iespēju dzīvot saskaņā ar dabu. Projekta ietvaros tiks organizētas septiņas akcijas, kuras sevī ietver: vides izglītības, vides taupīšanas, vides aizsardzības, vides kvalitātes saglabāšanas pasākumu kopu.

Projekta uzdevumi

Iepazīstināt sabiedrību ar projekta „Arī Tu vari!” ideju, aktivitāšu iespējām, popularizējot akciju nozīmīgumu un svarīgumu katra cilvēka dzīvē. Pieteikt projekta reprezentatīvus materiālus ar projekta finansētāja logo un projekta nosaukumu: EKO pildspalvas, bloknotiņus. Septiņu mēnešu garumā organizēt septiņas akcijas: „Stādīsim kokus!,” „Glābsim kokus!,” „K 2 – pievienojies!,” „Saimnieko ekoloģiski!,” „Par bioloģisko pārtiku!,” „Diena bez datora!,” „Esi minimālists!,” „Udens diena”- visiem interesantiem (akcijas sevī ietver: vides izglītības, vides taupīšanas, vides aizsardzības, vides kvalitātes saglabāšanas pasākumu kopu/aktivitātes). Akcijas iekļaut Aglonas novada svētkos, Velomīļu pasākumā. Noorganizēt divus braucienus: uz Latvijas Energoefektivitātes centru Jūrmalā, ka arī apmeklēt Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzeju Bērģos un „Zilus brīnumus” Daugavpilī. Novadīt darbnīcas, kuras liks akciju dalībniekiem aizdomāties par dabas resursu saudzīgo izmantošanu ikdienā: „Paštaisīts papīrs,” „Saimnieko ekoloģiski!,” „Vitamīni rokas stiepienā!,” ”Spēles dabā,” „Mūsu brīnumi,” „Esi minimalists!” „Ūdens diena.” Aizbraukt pie bioloģiskiem vai ekoloģiskiem uzņēmējiem (piem., kur ražo eko pildspalvas, bioloģiskie produkti). Piezīmju blociņa, ar projekta finansētāja logo un projekta nosaukumu, druka. Pasaku, stāstu, dzejoļu konkursa nolikuma izstrādāšana „Zaļumos.” Konkursa izsludināšanas darbi. Digitālās grāmatas „Zaļumos” izveidošana un pavairošanas darbi. Projekta digitālās dienasgrāmatas izveidošana. Organizēt projekta noslēguma pasākumu. Visa projekta garumā – veikt publicitātes pasākumus.

Projekta rezultāti

Aglonas novada mājas lapā www.aglona.lv sabiedrība tiks iepazīstināta ar projekta „Arī Tu vari!” ideju, aktivitāšu iespējām, popularizējot akciju nozīmīgumu un svarīgumu katra cilvēka dzīvē, par to liecinās rakstu kopijas un mājas lapas arhīvs. Akciju dalībniekiem būs iespēja projekta laikā izmantot un vēlāk pārņemt savā īpašumā reprezentatīvus materiālus ar projekta finansētāja logo un projekta nosaukumu: EKO pildspalvas, piezīmju blociņus. Septiņu mēnešu garumā organizētas septiņas akcijas: „Stādīsim kokus!,” „Glābsim kokus!,” „K 2 – pievienojies!,” „Saimnieko ekoloģiski!,” „Par bioloģisko pārtiku!,” „Diena bez datora!,” „Esi minimālists!” visiem interesantiem (akcijas sevī ietver: vides izglītības, vides taupīšanas, vides aizsardzības, vides kvalitātes saglabāšanas pasākumu kopu/aktivitātes). Par to liecinās akciju dalībnieku saraksts ar parakstiem, foto materiāli. Noorganizēti braucieni: 1. - uz Latvijas Energoefektivitātes centru Jūrmalā, ka arī apmeklēt Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju Berģos. 2. „Zilis brīnumi” Daugavpilī. Par to liecinās akciju dalībnieku saraksts ar parakstiem, foto materiāli, ieejas biļetes. 3. Braucieni uz citām skolām – stāstīsim par projekta ideju, prezentēsim savu darbību, aicināsim piebiedroties mūsu pulkam. Tiks novadītas 6 darbnīcas, kuras liks akciju dalībniekiem aizdomāties par dabas resursu saudzīgo izmantošanu ikdienā: „Paštaisīts papīrs,” „Saimnieko ekoloģiski!,” „Vitamīni rokas stiepienā!,” ”Spēles dabā,” „Mūsu brīnumi,” „Esi minimalists!” „Ūdens diena.” Par to liecinās akciju dalībnieku saraksts ar parakstiem, foto materiāli, darbiņu izstādes foto materiāli. Tiks izdoti 200 piezīmju bloknoti, ar projekta finansētāja logo un projekta nosaukumu. Tiks izstrādāts un izsludināts nolikums pasaku, stāstu, dzejoļu konkursam „Zaļumos.” Būs izdota digitālā grāmata „Zaļumos”. Tiks izveidota projekta digitālā dienasgrāmata. Organizēts projekta noslēguma pasākums. Par to liecinās akciju dalībnieku saraksts ar parakstiem, foto materiāli, darbiņu izstādes foto materiāli. Visa projekta garumā – tiks veikt publicitātes pasākumi, par to liecinās rakstu kopijas un mājas lapas arhīvs.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Spēkavots
Aglona, Aglonas nov., Daugavpils iela 6, LV-5304
Projekta kopējās izmaksas 23 859.78 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 894.78 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.