• Sākums >
  • Ceļojums dabas krāsu pasaulē

Ceļojums dabas krāsu pasaulē

Reģ Nr. 1-08/83/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot viņos izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā.

Projekta uzdevumi

1. Izzināt dabas sistēmas un procesus, mācoties izprast dabas daudzveidību un vienotību; 2. Izprast dabaszinātņu sasniegumu nozīmi cilvēku ikdienas dzīvē un apzināties vides saudzēšanas nepieciešamību, gūstot praktisku pieredzi vides kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā. 3. Attīstīt pētnieciskās darbības pamatus dabaszinībās; Nometne darbība balstīta uz maņu attīstību – redzi, dzirdi ,tausti, ožu, jo skolēni labāk izprot to, ko dara paši.

Projekta rezultāti

Tiešos rezultātus iegūs 40 skolēni, kas būs 10 dienas pavadījuši nometnē. Skolēni būs papildinājuši zināšanas vides izglītībā. 1. Iemācīsies iegūt informāciju pētot ,uzdodot jautājumus un darbojoties pašiem ,nodarbību un ekskursiju laikā. 2. Radošo nodarbību laikā novēros tuvāko apkārtni, augus, dzīvniekus un pastāstīs par saviem novērojumiem, veiks pierakstus darba lapā. 3. Saskatīs un analizēs pozitīvo un negatīvo dažādās ekosistēmās un ekskursiju laikā. 4. Veiks eksperimentus. Aizpildīs darba lapu. 5. Pratīs izteikt savas domas, izjūtas un uzskatus gan verbāli, gan neverbāli( ar zīmējumu, tēlojumu, mūziku, deju u.c.)vakara pasākuma laikā, tā attīstot savas prasmes. 6. Salīdzinās savus iegūtos rezultātus ar citu skolēnu rezultātiem un izdarīs secinājumus. 7. Pratīs sadarboties ar citiem ,veicot gan pāru, gan grupu darbu. 8. Iepazīsies ar jauniem draugiem. Nometnes noslēgumā tiks iekārtota izstāde, kur kopumā var redzēt katrs pats savu veikumu un paskatīties kā citiem veicies. Skolēni saņems sertifikātu. Netiešos rezultātus iegūs nometnes pedagogi, papildinot pieredzi darbā ar nometnes dalībniekiem, bet projekta vadītāja sadarbību ar Latvijas vides aizsardzības fondu .

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Bebru pag., Kokneses nov., Vecbebri, LV-5135
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.