• Sākums >
  • Labiekārtojuma kapacitātes palielināšana Bernātu dabas parkā

Labiekārtojuma kapacitātes palielināšana Bernātu dabas parkā

Reģ Nr. 1-08/82/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Papildināt dabas parka atpūtas vietu “Tālais stāvlaukums” ar ekosistēmai draudzīgu un ilgtspējīgu labiekārtojuma elementu, ierīkojot mūsdienu tūrisma attīstības tendencēm un vides pieejamības prasībām atbilstošu infrastruktūru, tādā veidā kāpinot konkrētās atpūtas un tūrisma teritorijas labiekārtojuma kapacitāti un mazinot antropogēno slodzi citās Bernātu dabas parka atpūtas vietās. Par īstermiņa mērķi izvirzāma arī “Tālā stāvlaukuma” popularitātes un pievilcības veicināšana. Ilgtermiņa: Ņemot vērā Bernātu dabas parka novietojumu un atpūtas tūrisma attīstības tendences, paredzams, ka kopējā rekreācijas slodze turpmāko gadu laikā tikai palielināsies, tāpēc šī projekta ilgtermiņa mērķis ir plānot kompleksu “Tālā stāvlaukuma” un tam piegulošās neitrālās teritorijas labiekārtojuma attīstību tādā līmenī, lai nākotnē šajā atpūtas zonā būtu iespējams sniegt ar tūrismu un uzņēmējdarbību saistītus pakalpojumu, kuriem ir augsta pievienotā vērtība, lai apmeklētāju plūsmas pieaugums sniegtu ekonomisku pienesumu vietējai kopienai, ne tikai papildus slodzi ĪADT, infrastruktūrai un atkritumu apsaimniekošanai. Par ilgtermiņa mērķi izvirzāma arī “Tālā stāvlaukuma” labiekārtošana atbilstoši “Zilā karoga” pludmaļu prasībām.

Projekta uzdevumi

1. Izbūvēt 3 fāžu elektrības pieslēgumu ar plānoto spriegumu 400/230 V. 2. Ierīkot ūdens pieslēgumu, - atjaunots ūdens urbums nr. 3550. 3. Ierīkot notekūdeņu savākšanas tvertni. Rezultāts, - ierīkota notekūdeņu savākšanas tvertne ar kopējo, plānoto tilpumu 4,5 kubikmetri (sīkāk tehniskie rādītāji pielikumā). 4. Uzstādīt jaunu tualetes ēku ar plānoto ārējo platību 21,12 m2 (sīkāk tehniskie rādītāji pielikumā).

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā Bernātu dabas parka atpūtas vietā “Tālais stāvlaukums” tiks uzstādīta jauna tualetes ēka un izbūvētas inženierkomunikācijas – ūdens un elektrības pieslēgums. Izmaksas par elektrības patēriņu tiks segtas no pašvaldības budžeta, savukārt ūdens patēriņš papildu uzturēšanas izmaksas neradīs, jo ūdens dziļurbums atrodas pašvaldības īpašumā. Nepieciešamās inženierkomunikāciju apkopes tiks segtas no pašvaldības budžeta. Notekūdeņu attīrīšana tiks nodrošināta, izmantojot pašvaldības resursus. Nīcas novada Otaņķu pagastā pieejamas, Nīcas novada pašvaldībai piederošas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas nozīmē, ka izmaksas jaunierīkotās notekūdeņu sistēmas uzturēšanai veidos tikai notekūdeņu izsūknēšanas un transportēšanas pakalpojuma izmaksas. Savukārt jauno tualetes ēku paredzēts aprīkot ar monētu slēdzenēm (2 gab.). Šāds risinājums izvēlēts, lai nodrošinātu tualetes ēkas ilgtspējību, izvairītos no liekas tās demolēšanas un segtu daļu uzturēšanai nepieciešamo izdevumu. Svarīgi uzsvērt, ka monētu slēdzeņu ierīkošana neradīs peļņu. Tiek paredzēts, ka tualetes ēkas uzturēšanai būs nepieciešami līdzekļi arī no pašvaldības budžeta tā regulārai apkopei, mazvērtīgā inventāra papildināšanai/nodrošināšanai (piem., tualetes papīrs, šķidrās ziepes u.tml.).

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 28.02.2019
Īstenotājs Nīcas novada dome
Nīca, Bārtas iela 6, LV-3473
Projekta kopējās izmaksas 56 539.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.