• Sākums >
  • Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve

Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve

Reģ Nr. 1-08/81/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Pašvaldībai piederošu atpūtas vietu pie upes atjaunošana un labiekārtošana, vides pieejamības un tās kvalitātes nodrošināšana, saskaņā ar konkursa nolikuma 3.2.3. punktu. Ilgtermiņa: Atpūtas iespēju dažādošana Rucavas novadā, sekmējot antropogēnās slodzes mazināšanu, dabas un laivošanas tūrisma pieejamību un attīstīšanos Kurzemes reģionā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt tehniskās dokumentācijas izstrādes pakalpojuma iepirkumu atbilstoši sākotnējai cenu aptaujai – 1 gab.; 2. Veikt stāvlaukuma ar grants segumu izbūves pakalpojuma iepirkumu atbilstoši sākotnējai cenu aptaujai - 100m2; 3. Veikt labiekārtojuma elementu izgatavošanas un montāžas pakalpojuma iepirkumu atbilstoši sākotnējai cenu aptaujai: • sausā tualete ar konteineru – 1 gab.; • nojume (lapene) ar galdu un krēsliem – 1 komplekts; • katedras tipa informācijas stends (A2), saskaņā ar DAP vadlīnijām – 1 gab.; • koka barjeras stāvlaukuma norobežošanai - 20m; • koka laipa - 100m; • skatu tornis (h=2,5m, 10m2) – 1 gab. 4. Veikt ceļazīmes un norādes zīmju izgatavošanas un piegādes un montāžas pakalpojumu atbilstoši sākotnējai cenu aptaujai: • ceļazīmes (stāvvietu zona un iebraukt aizliegts) – 2 gab.; • norādes zīmes – 5 gab. 5. Veikt maketēšanas un informācijas planšešu izgatavošanu esošam informācijas stendam Muižas kalnā un katedras tipa stendam pie Sventājas upes atbilstoši sākotnējai cenu aptaujai: • informācijas stenda planšetes maketēšana un izgatavošana (A0) – 1 gab.; • informācijas stenda planšetes maketēšana un izgatavošana (A2) – 1 gab.; 6. Rucavas novada domes Komunālai daļai veikt projektā paredzēto labiekārtojamo objektu sakopšanu un sagatavošanu labiekārtojuma elementu uzstādīšanai, saskaņā ar MK Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (zāles pļaušana un krūmu izciršana); 7. Rucavas novada Tūrisma informācijas centram jānodrošina projekta rezultātā radušās atpūtas vietas un apskates objekta popularizēšana un iekļaušana tūrisma maršrutos.

Projekta rezultāti

Projektā sasniegtos infrastruktūras izveides un atjaunošanas rezultātus pēc projekta pabeigšanas turpmākos 5 gadus un arī vēlāk uzturēs Rucavas novada domes Komunālā daļa. Visi nepieciešamie līdzekļi, kuri būs nepieciešami rezultātu uzturēšanai, tiks nodrošināti no Rucavas novada domes budžeta līdzekļiem.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Rucavas novada dome
Rucava, Pagastamāja, LV-3477
Projekta kopējās izmaksas 30 842.65 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 758.39 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 590.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.