Eko nometne

Reģ Nr. 1-08/81/2015

Projekta mērķis

Veicināt atbildīgu, videi draudzīgu dzīvesveidu jauniešu vidū, attīstot zināšanas un izpratni par vides jautājumiem.

Projekta uzdevumi

Veicināt skolēnu apzinātību par savu rīcību, parādot cēloņu – seku sakarību modeli, saistībā ar aktuālajiem vides jautājumiem. -Caur reāliem dzīves piemēriem veicināt skolēnos izpratni, kā, mainot savu attieksmi un ikdienas paradumus, varam rūpēties par apkārtējo vidi. -Veicināt iegūto vides aizsardzības un veselīga dzīvesveida zināšanu un prasmju nodošanu saviem vienaudžiem un ieviešanu savās ģimenēs un ikdienā. -Sniegt bērniem pozitīvu pieredzi par laika pavadīšanu dabā, kas var būt gan aizraujoša, gan lietderīga.

Projekta rezultāti

Attīstīta skolēnu izpratne un zināšanas par vides, tās aizsardzības jautājumiem (cilvēka ikdienas ieradumu, darbības ietekmi uz vidi, skolēnu izpratnes attīstīšana par veselīga dzīvesveida nozīmi). Nometnes laikā iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs skolēniem veicināt izpratni par to, kā viņu uzvedība un veiktās darbības ietekmē apkārtējo vidi. Skolēni būs guvuši praktiskas iemaņas vides aizsardzībā, ko varēs izmantot savā ikdienā. Nometnes laikā taps elektroniska nometnes dienasgrāmata, kurā tiks apkopotas skolēnu atziņas, pārdomas, iespaidi, padomi par dienas gaitā uzzināto un piedzīvoto. Šīs dienasgrāmatas saturs, ar bērnu piekrišanu, tiktu ievietots skolas mājaslapā un pārraidīts skolas foajē esošajā informatīvajā ekrānā. Noslēguma dienā, lai izvērtētu nometnes ietekmi tiks izmantots uzskatāms, salīdzinošs nometnes dalībnieku iegūto zināšanu un prasmju izvērtējums (ko es zināju ierodoties nometnē, un cik zinošs jūtos pēc nometnes). Tiks izmantotas nometnes novērtējuma anketas.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 12.06.2015
Īstenotājs Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
kuldīga, Piltenes 25,
Projekta kopējās izmaksas 1 121.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 835.55 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.