• Sākums >
  • Kampaņa „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par efektīvu atkritumu pārvaldības jautājumu risināšanu savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā”.

Kampaņa „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par efektīvu atkritumu pārvaldības jautājumu risināšanu savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā”.

Reģ Nr. 1-08/81/2014

Projekta mērķis

Pilnveidot skolotāju kompetenci par atkritumu apjomu ierobežojošiem pasākumiem savās pašvaldībās, lai sekmējot to nodošanu otrreizējai pārstrādei veicinātu iespēju skolēniem dabaszinātnēs iegūtās zināšanas nostiprināt praktiskā rīcībā un attīstītu audzēkņos iemaņas risināt ar vides pārvaldību saistītus jautājumus.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: lai varētu sasniegt izvirzīto mērķi, tiks īstenoti sekojoši darba uzdevumi:  Informēt un pilnveidot skolotāju kompetenci par atkritumu apjomu ierobežojošiem pasākumiem savās pašvaldībās, lai attīstītu audzēkņos iemaņas risināt ar vides pārvaldību saistītus jautājumus, tādējādi dabas zinātnēs iegūtās zināšanas nostiprinot praktiskā rīcībā.  Attīstīt sadarbību un dialogu starp dažādām ar vides pārvaldībā iesaistītām struktūrām (atkritumu apsaimniekošanas reģiona pilsētas vai pagasta skolu skolotāju, pašvaldību pārstāvju un atkritumu apsaimniekotāju un citu vides NVO un pārvaldības institūciju pārstāvju) un sabiedrību kopumā dalīto atkritumu apsaimniekošanas ieviešanas gaitā. un notiekošajiem procesiem atkritumu apsaimniekošanas jomā savā pilsētā vai pagastā.  Sniegt jaunāko informāciju par atkritumu pārstrādes un ilgtspējīgu risinājumu iespējām un pieredzi Latvijā un pasaulē. Aktivitātes: atbilstoši izvirzītajam darba uzdevumiem tiks veiktas sekojošas darbības: 1. Kampaņas uzsākšana. Semināru cikla četros atkritumu apsaimniekošanas organizēšana un nodrošināšana: 1.1.Organizatoriskie darbi – semināra vietas, laika, ēdināšanas, transporta u.c. sagatavošana 1.2.Semināru darba kārtību, tēžu izstrāde, lektoru un citu ar atkritumu pārvaldību saistītu atbildīgu personu piesaiste.. 1.3.Uzaicinājuma izsūtīšana atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo skolu skolotājiem, pašvaldību pārstāvjiem, atkritumu apsaimniekotājiem un citiem ieinteresētiem sabiedrības locekļiem; 2. Uzskates līdzekļu – metodisko materiālu izstrādāšana; 3. Četru semināru norises nodrošināšana; 4. Komunikācija ar masu saziņas līdzekļiem, publicitātes nodrošināšana.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts un ieviests projekts/kampaņa „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par efektīvu atkritumu pārvaldības jautājumu risināšanu savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā”. (Tiks aptverti 4 atkritumu apsaimniekošanas reģioni: Liepājas,Zemgales, Dienvidlatgales un Ventspils un informēti 200 līdz 400 apmeklētāji - skolu skolotāji, pašvaldību pārstāvji un atkritumu apsaimniekotāji u.c. vides NVO un pārvaldības institūciju pārstāvji) 1.1. Tiks pilnveidota vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetence par dalītas atkritumu apsaimniekošanas procesiem savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Kā arī tiks veicināta iespēja skolēniem dabaszinātnēs iegūtās zināšanas nostiprināt praktiskā rīcībā tādējādi attīstītas audzēkņos iemaņas risināt ar vides pārvaldību saistītus jautājumus un līdzdarboties atkritumu apjomu samazināšanas procesos. 1.2. Attīstīta sadarbība un sekmēts dialogs starp dažādām vides pārvaldībā iesaistītajām sabiedrības mērķa grupām. 1.3. Tiktu pozitīvāk ietekmēta dabaszinātniskās izpratne, kas turpmāk ietekmētu notiekošos procesus pagastā vai pilsētā dalīto atkritumu apsaimniekošanas jomā, vienlaikus realizējot pašreiz noteiktās prasības Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, t.sk., arī Atkritumu apsaimniekošanas plānos 2013.-2020. gadam. 2 Izstrādāti uzskates līdzekļi – metodiskie materiāli par kampaņas ietvaros paredzētajām un sagaidāmajām aktivitātēm, sabiedrības iespējām iesaistīties dažādos atkritumu pārvaldības procesos, kā arī jaunākajām tendencēm Latvijā un pasaulē. (Informatīvo materiālu kopums, kas tiks izdalīts semināru dalībniekiem.) 3 Noorganizēti četri semināri četros atkritumu apsaimniekošanas reģionos. (Plānotais dalībnieku skaits ir 50 līdz 100 personām katrā seminārā, kas kopumā ir 200 līdz 400 apmeklētāji.) 4 Informatīvie pasākumi masu medijos. (Sagatavoti un ievietoti raksti reģionālos laikrakstos un mājas lapās. Ņemta dalība radio raidījumos un TV sižetos. Sagatavotas un ievietotas preses relīzes) 5 Projekta vadīšana. (Izstrādāta un realizēta kampaņa „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par efektīvu atkritumu pārvaldības jautājumu risināšanu savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā”. Kampaņas komanda 3 dalībnieku sastāvā: projekta vadītāja, projekta vadītāja asistente un projekta grāmatvedis.)

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latvijas Zaļā josta
Rīga, Mūkusalas 41b, LV-1004
Projekta kopējās izmaksas 14 829.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 124.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.