• Sākums >
  • Tematiskā plānojuma “Kalnciema Lielupes ielas promenādes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrāde

Tematiskā plānojuma “Kalnciema Lielupes ielas promenādes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrāde

Reģ Nr. 1-08/80/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izstrādāt Tematisko plānojumu “Kalnciema Lielupes ielas promenādes attīstības un apsaimniekošanas plāns” Ilgtermiņa: Izcelt Lielupes un tās piekrastes ainavu, attīstot un saglabājot ekoloģisko, rekreācijas un saimniecisko līdzsvaru urbānā vidē.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - Tematiskais plānojums “Kalnciema Lielupes ielas promenādes attīstības un apsaimniekošanas plāns”, pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 5411 001 0108, “Kalnciemkrasti”, Lielupes iela, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads saskaņā ar Darba uzdevumu (pielikumā).

Projekta rezultāti

Perspektīvā, saskaņā ar un atbilstoši izstrādātajam tematiskajam plānojumam, tiks veikti ainavas labiekārtošanas un aizsardzības darbi pašvaldībai piederošajā teritorijā “Kalnciemkrasti”, Lielupes ielā, Kalnciemā, Kalnciema pagastā. Saskaņā ar plānošanas dokumenta izstrādes darba uzdevumu, tiks sagatavoti teritorijas apsaimniekošanas pasākumi un nosacījumi, vadlīnijas projekta īstenošanai (apraksta daļa un grafiskā daļa).

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 15.04.2019
Īstenotājs Jelgavas novada pašvaldība
Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 11 858.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.