• Sākums >
  • Dabas nometnes ‘’Dravniecēni’’ noorganizēšana

Dabas nometnes ‘’Dravniecēni’’ noorganizēšana

Reģ Nr. 1-08/80/2015

Projekta mērķis

Nometnes mērķis ir ar interaktīvām mācību metodēm, veicināt zināšanu un izpratnes veidošanos par vidi un dabu, kā arī tur notiekošajiem procesiem un sekmēt saturīga brīvā laika pavadīšanu vasaras periodā.

Projekta uzdevumi

Vasara ir laika periods, kad skolas vecuma bērniem ir skolas brīvlaiks un, lai to saturīgi un racionāli izmantotu un gūtu jaunas prasmes, iemaņas, arī izglītotos, tāpēc mēs piedāvāsim 40 Dravnieku pamatskolas bērniem dalību nometnē ‘’Dravniecēni’’. Tā kā brīvā laika pavadīšana nereti daudziem izpaužas arī kā nekā nedarīšana, tad mēs uzskatām, ka sniedzot bērniem iespēju gūt jaunas zināšanas un attīstīt radošās idejas strādājot komandā un individuāli, dos plānoto rezultātu. Ne vienmēr mācību stundās vai ikdienas darbos savās saimniecībās, bērni zina un izprot dabā un apkārtējā vidē sastopamās likumsakarības. Nometnes laikā tās dalībnieki gūst padziļinātu priekšstatu par dabā un apkārtējā vidē notiekošajiem procesiem, /liekot lielāku uzsvaru uz laukaugiem un graudaugu kultūrām/, un izpausmēm; attīstīs saskarsmes kompetences un darbu komandā; iepazīs apkārtējo vidi; skaistus dabas objektus braucot ekskursijā un veicinās pozitīvu attieksmi pret dabu un tajā notiekošajiem procesiem. Darbošanās nometnē dos arī praktiskas zināšanas, veicinās dalībnieku ekoloģisko domāšanu, iemācīs dalībniekus orientēties apvidū, loģiski spriest, un savas idejas ielikt radošajos darbiņos, kas taps no dabas materiāliem. Nedrīkst aizmirst arī ne tik seno vēsturi un senos amata rīkus, ko izmantoja graudu kulšanā, tīrīšanā un pārstrādē. Ļoti daudzi no bērniem pat nezin kā ir malt graudus ar rokas dzirnavām, vētīt ar arpu, vai sijāt ar sietu, un to ar kādām metodēm iejauca un cepa maizi, jo tagadējā tehnoloģijas laikmetā, viss ir modernizējies. Tādēļ tiks apmeklēta saimniecība, kur ar to nodarbojas. Tāpat, daudzi neprot atšķirt graudaugu kultūras un atpazīt raksturīgākās laukaugu sugas vai sēklas. Tāpēc ar interaktīvām metodēm liksim, to izprast, iemācīties un rezultātā taps diedzēto graudaugu un sēklu sūklīši, ko inovatīvi varēs pielietot arī interjerā, jo laistot un kopjot tie zaļos un dos asniņus. Tādējādi mācot bērniem arī prasmi rūpēties par to, ko iesējuši vai ieaudzējuši. Lai iepazītos ar dažāda veida saimniekošanas, vides izmantošanas iespējām, ir paredzēta mācību ekskursija un dolomīta karjeru, zivju dīķiem, zirgaudzētavu, stārķu novērošanas vietu, dabas objektu apskati. Ne vienmēr bērni paši kopā ar vecākiem to var atļauties, kaut kur izbraukt, bet te savienojot lietderīgo ar atpūtu un izziņas darbu parādīsim ar kādām metodēm, iespējām laukos var strādāt un nodarboties izmantojot apkārtnē esošos dabas resursus. Latgales lauksaimniecības zinātnes centra izmēģinājumu graudaugu laukos varēs redzēt, kā kopjot tos, var iegūt divtik lielākas ražas no graudaugiem. Šīs un daudzas citas aktivitātes, būs nometnes pamatnodarbībās, kas aprakstītas sīkāk nometnes dienas kārtībā, kas pievienota pielikumā. Nometnes lakā lielākā daļa no aktivitātēm noritēs brīvā dabā. Lai viņi arī aizdomātos par veselīgu uzturu ikdienā, pētīsim informāciju par graudaugiem, veselīga uztura piramīdu, baudīsim dažāda veida maizes un graudaugu produktus, salīdzināsim, diskutēsim par garšu, veselīgu uzturu utml. Radošo nodarbību laikā taps darbi ne tikai no sēklu sūklīšiem, bet arī smilgu un graudaugu kūlīši, vainagi; smilšu miniskulptūru veidošana, seno amata rīku izmēģinājumi u.c. Lai kādreiz iegūtās zināšanas nostiprinātu praksē, īstenosim plānotās aktivitātes. Lai pēc iespējas plašāka sabiedrības daļa uzzin, par īstenotajām aktivitātēm, veiksim arī virkni publicitātes pasākumu.

Projekta rezultāti

Noorganizēta 5 dienu nometne ‘’Dravniecēni’’ 40 Dravnieku pamatskolas audzēkņiem, īstenojot plānoto dienas kārtību/kas ir pielikumā/ kā ietvaros: o Apgūtas jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas dabas izzināšanas jomā, jaunu zināšanu ieguvē saistībā ar graudzāļu un graudaugu tēmu:  Sēklu atpazīšana, graudaugu atpazīšana, labības lauku apskate  Sēklu diedzēšana/diedzēto sūklīšu veidošana/  Veselīga uztura piramīda  Seno amata rīku apskate, izmēģināšana u.c.aktivitātes o Īstenota izzinošā un izglītojošā ekskursija pa AustrumLatgali, apskatot skaistus dabas objektus un vietas /Karjers "Pērtnieki" apskate; Rēzeknes novada Sakstagala pagastā; izveidotos un aprīkotos divus zivju dīķus makšķerniekiem; Zirgu sēta ‘’Untumi’’; Stārķu vērošana ar optisko ierīču palīdzību – ‘’Spundžāni’’, Ozolmuižas pag. Rēzeknes rajons; Rēzeknes skatu tornis; Latgales lauksaimniecības zinātnes centra izmēģinājumu graudaugu lauki; o Veikta radošajās darbnīcās izstrādāto un sagatavoto darbu izstāde, prezentācija; o Veikts nometnes izvērtējums un iegūtās pieredzes nodošana citiem caur sociālajiem tīkliem un presi; o Bērniem gūtas jaunas emocijas, pozitīvs enerģijas lādiņš, saturīgi pavadīts brīvais laiks

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 14.08.2015
Īstenotājs Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Preiļu raj. Riebiņu nov., Saules iela 8, LV-5326
Projekta kopējās izmaksas 3 977.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 995.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.