Otrā jaunība

Reģ Nr. 1-08/79/2016

Projekta mērķis

Projekta „Otrā jaunība” mērķis ir radīt iedzīvotājiem izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu, katra indivīda ieguldījuma nozīmību vides kvalitātes nodrošināšanā un informēt iedzīvotājus par sadzīves atkritumu apjoma samazināšanas iespējām. Īstenojot izglītojoši izklaidējošas darbnīcas, plānots iedzīvotāju uzmanību fokusēt uz vides jautājumiem no katra individuāla skatu punkta un iedvesmot konkrētai rīcībai.

Projekta uzdevumi

1. Paplašināt iedzīvotāju redzesloku par otrreiz izmantojamām lietām (neaprobežojoties tikai ar preču iepakojumu, kas tiek rūpnieciski pārstrādāts); 2. Sniegt informāciju par sadzīves atkritumu apjoma samazināšanas iespējām, dabas resursu nelietderīgu izmantošanu; 3. Parādīt cilvēkiem praktisko pusi, kā radošā veidā nederīgām lietām piešķirt jaunu vērtību. 4. Izstrādāt izglītojoši izklaidējošo darbnīcu koncepciju un darbības plānu 5. Izstrādāt pasākuma saturisko koncepciju un publikas iesaistes plānu 6. Organizēt 6 interaktīvus pasākumus dažādās Latvijas pilsētās 7. Izstrādāt akcijas tehniskā nodrošinājuma specifikāciju 8. Organizēt akcijas autotransporta vizuālā noformējuma koncepciju, atbilstoši pasākumu koncepcijai 9. Organizēt pasākumus pavadošo reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņu par cirkulārās ekonomikas pamatprincipiem

Projekta rezultāti

Kvantitatīvie projekta rezultāti: 1. Īstenoti 6 akcijas „Otrā jaunība” pasākumi. 2. Īstenota reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņa “ Otrā jaunība”, balstoties uz cirkulārās ekonomikas principiem. 3. Projekta „Otrā jaunība” radošajās darbnīcās/ erudīcijas testos aizpildīto anketu daudzums nosaka tiešo dalībnieku skaits. 4. Nacionālo mediju auditorijas rādītāji (kur publicēta informācija par projektu). 5. Reģionālo mediju auditorijas rādītāji (kur publicēta informācija par projektu). 6. Interneta portālu lietotāju skaits (kur publicēta informācija par projektu). 7. Sociālo tīklu kontu (Facebook: MEDIA GIDS, ZAAO; draugiem.lv: ZAAO Eko burziņš; iesaistītā personāla privātie profili) sekotāju skaits + like un share veicēju sekotāju skaits. Regulāri izplatīti ziņojumi sociālo tīklu kontos - pirms pasākuma ievietota informācija par pasākuma norisi, pasākuma laikā 3 ziņojumi). 8. SIA ZAAO un pašvaldību mājas lapās ievietotās informācijas skatījumu skaits. Kvalitatīvie projekta rezultāti: 1. Izstrādāta detalizēta pasākuma saturiskā koncepcija (sagatavots dokuments). 2. Veiksmīgi noritējuši projekta sagatavošanas darbi, ievēroti darbu izpildes termiņi (sagatavoti projektam nepieciešamie dokumenti un materiāli). 3. Apmācīts projektā iesaistītais personāls vides ilgtspējas jautājumos (personāls ir kompetents atbildēt uz pasākuma dalībnieku jautājumiem). 4. Izveidots oriģināls pasākuma vizuālais tēls (akcijas autotransporta noformējums/ pašreklāmas materiālu izstrāde ievietošanai mājas lapās un sociālajos tīklos). 5. Nodrošināts plašs materiālu klāsts izglītojoši izklaidējošo darbnīcu īstenošanai (resursu pieejamība pasākumā). 6. Nodrošināta saturam atbilstoša pasākuma programma, sniegtas vērtīgas zināšanas. 7. Dalībnieki ir skaidri izpratuši akcijas būtību, veiksmīgi tikuši galā ar uzdevumu (fotogrāfijās dokumentēta konkrēta lietu pārveide). 8. Iegūts liels skaits idejas, ar kurām dalīties sociālos tīklos gan akcijas laikā, gan arī pēc tās noslēguma (dokumentēts fotogrāfijās). 9. Dalībnieki iegūst īpašumā savus pārveides priekšmetus. 10. Dalībnieku akcijas novērtējums (dalībnieku norādītie ieteikumi un atsauksmes anketās). 11. Pasākumu dalībnieku aizrautība un ieinteresētība lietu otrās jaunības radīšanas procesā (dokumentēts fotogrāfijās). 12. Uzsākts skaidrojošs darbs par vides ilgtspējas jautājumiem, sabiedrības locekļiem piedāvāti praktiski piemēri kā individuāli iespējams samazināt sadzīves atkritumu apjomu. 13. Pasākuma uzņemošās pašvaldības apmierinātība ar projekta norisi (pašvaldības komunikācijas speciālista viedoklis). 14. Pieejama plaša informācija par akciju un tās būtību (regulāri ziņojumi pasākumu periodā sociālos tīklos; atspoguļojums raidījumos, publikācijās, interneta vietnēs). 15. Sagatavota projekta atskaite (iesniegta projekta pasūtītājam).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.09.2016
Īstenotājs Media Gids
Rīga, Tērbatas iela 32-1, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 9 933.06 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 433.06 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.