• Sākums >
  • Bērnu izglītojošā vasaras nometne „Videi draudzīga dzīvesveida pamati”

Bērnu izglītojošā vasaras nometne „Videi draudzīga dzīvesveida pamati”

Reģ Nr. 1-08/79/2015

Projekta mērķis

Dot iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedāvājot papildināt zināšanas par apkārtējai videi draudzīgu dzīvesveidu.

Projekta uzdevumi

Radīt izpratni par apkārtējās vides piesārņojumu un tā ietekmi uz cilvēku veselību un dzīves kvalitāti, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas jautājumi. Praktiskas iemaņas, kā ikdienā samazināt aiz sevis atstātā piesārņojuma „pēdas” dabā. Veselīga dzīvesveida nozīme. Parādīt, ka cilvēku radītie atkritumi vai ražošanas procesā radušies atlikumi var kalpot kā atkārtoti izmantojams resurss.

Projekta rezultāti

Nometnes dalībnieki rada jaunas, praktiski izmantojamas lietas no atkārtoti izmantojamiem atkritumiem. Vienā radošajā nodarbībā būs uzdevums uztaisīt iepriekš noteiktas lietas, savukārt, citā radošā nodarbībā dalībnieki varēs izveidot paši savus priekšmetus pēc saviem ieskatiem. Jebkuru radīto lietu bērni var paņemt sev līdzi vai atstāt biedrībai kā paraugu demonstrēšanai citiem tās apmeklētājiem un turpmāku nodarbību dalībniekiem. Dalībnieki gūst izpratni par veselīgu dzīvesveidu un tā nozīmi kvalitatīvai ikdienai. Kā pievienoto vērtību sabiedrības kopējam labumam radām videoklipu „Kā es dzīvoju zaļi”, kurā nometnes dalībnieki radoši stāsta/rāda savu pieredzi, attieksmi, ieteikumus. Videoklipu pēc tam paredzēts izmantot sabiedrības izglītošanas vajadzībām. Nometnes noslēguma dienā apgūto zināšanu pārbaude testa veidā, kuras rezultāti tiks salīdzināti ar nometnes pirmās dienas sākumā veiktu nelielu „iesildīšanās” testu, lai konstatētu un salīdzinātu bērnu zināšanu progresu nometnes laikā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.07.2015
Īstenotājs Dzīvo Zaļāk!
Grobiņas pagasts, "Ķīvītes", LV-3430
Projekta kopējās izmaksas 1 440.75 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 896.25 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.