• Sākums >
  • Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana Latvijas ģimenēs

Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana Latvijas ģimenēs

Reģ Nr. 1-08/78/2016

Projekta mērķis

Projekta „Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana Latvijas ģimenēs” mērķis ir, organizējot sešas (piecos dažādos eko–tūrismam nozīmīgos maršrutos) bezmaksas izglītojošas un informatīvas ekskursijas katrā Latvijas novadā un Rīgas reģionā caur zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Kurzemes Democentrs” uzkrāto zināšanu prizmu, popularizēt un veicināt ilgtspējīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu vismaz 117 Latvijas ģimenēs. Projekta ietvaros ģimene ir vismaz viens pieaugušais un vismaz viens nepilngadīgs bērns, saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem, vidējais bērnu skaits mājsaimniecībās ar bērniem ir 1,6 (2014. gada statistika). Caur ilgtspējīga un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu tiktu pozitīvi ietekmēts Latvijas dabas kapitāls – saglabāta dabas daudzveidība un mazināta klimata izmaiņu negatīvā ietekme. Izglītojošo ekskursiju laikā ģimenes tiktu iepazīstinātas ar Latvijas dabas daudzveidību, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, otrreizējās pārstrādes procesu un citiem aktuāliem vides aizsardzības tematiem, atkarībā no konkrētā Latvijas novada īpatnībām.

Projekta uzdevumi

4.3.1. Kopā ar tūristu gidu izstrādāt maršrutu katram Latvijas novadam un Rīgas reģionam, kas ietvertu ar vides aizsardzību saistītus objektus, piemēram, nacionālos dabas parkus, atkritumu pārstrādes uzņēmumus, bioloģiskās lauksaimniecības, alternatīvos enerģijas ieguves avotus. 4.3.2. Saskaņot izstrādātos izglītojošo un informatīvo ekskursiju maršrutus– vienoties par laikiem apskates vietās, kas iekļautas ekskursijas laikā, apskates mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem. 4.3.3. Izstrādāt informatīvos materiālus par vides aizsardzības problēmām Latvijā un to risināšanai nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, dabas aizsardzības ilgtspējības izmantošanas nodrošināšanai, ar ko tiks iepazīstināti projekta dalībnieki. Informatīvie materiāli tiks iedoti katram projekta dalībniekam līdzņemšanai. 4.3.4. Izstrādāt mārketinga kampaņu, ar kuras palīdzību tiktu uzrunāts pēc iespējas lielāks Latvijas iedzīvotāju skaits, ļaujot atlasīt tās ģimenes (vismaz 117), kas piedalīsies projektā. Projektā ģimenes tiks uzņemtas rindas kārtībā, ņemot vērā pieteikšanās secību katrā novadā. 4.3.5. Sagatavot un izsūtīt preses relīzes gan vietējiem, gan nacionāliem plašsaziņas līdzekļiem. 4.3.6. Nodrošināt akcijas atspoguļošanu nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (turpmāk - VATP) sociālajos tīklos. 4.3.7. Nodrošināt transporta pieejamību (autobusu) projekta dalībniekiem – ģimenēm, kuras dosies izglītojošās ekskursijās. Kopumā jānodrošina seši autobusi, jo Rīgas reģiona ietvaros būs divi autobusi ar identisku maršrutu. 4.3.8. Nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus ekskursijas dalībniekiem, jo plānotais vienas ekskursijas ilgums ir 12 stundas (no plkst., 08:00-20:00). 4.3.9. Izveidot un ar tūristu gida palīdzību noorganizēt piecas dažādas, kopumā sešas, ekskursijas, kas tiks rīkotas visas Latvijas mērogā - četras Latvijas novados, katrā novadā viena, un divas Rīgas reģionā. 4.3.10. Ekskursiju laikā nodrošināt pasākuma iemūžināšanu publicitātes attēlos, projekta organizatoru un dalībnieku arhīvam. 4.3.11. Izglītojošo un informatīvo ekskursiju noslēgumā iegūt atgriezenisko saiti no ekskursijas dalībniekiem - būtiskākie ieguvumi, kā pieaudzis informētības līmenis un zināšanas par videi draudzīgu dzīvesveidu. 4.3.12. Noslēgumā VATP sagatavos noslēguma saturisko atskaiti, ietverot ekskursiju programmas, informāciju par projekta dalībnieku skaitu un viņu aizpildītajām anketām, kā arī apkopojumu par publikācijām vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos. 4.3.13. Sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu par paveikto pārskata periodā, iekļaujot nozīmīgākos secinājumus, atziņas un rekomendācijas.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā vismaz 117 ģimenes no Latvijas (306 cilvēki) iegūs plašāku informāciju par ilgtspējīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, iegūs plašāku informāciju par vides aizsardzības problēmām un tās risināšanas iespējām. Kopumā projekts veicinās arī ģimeņu saliedētību un veidos videi draudzīgāku ģimenes iekšējo mikroklimatu. Projekta noslēgumā tiks apkopotas dalībnieku aptaujas anketas par projekta lietderību un katras ģimenes ieguvumiem. Projekta sākumposmā kā viens no priekšnoteikumiem ģimeņu dalībai pasākumā tiks izvirzīts noteikums – aizpildīt Ekoloģiskās pēdas nospieduma kalkulatoru, ko izstrādājis Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu. Iegūtie rezultāti tiks apkopoti un ģimenes tiks ar tiem iepazīstinātas ekskursijas laikā, uzsverot kopējās, aktuālās sabiedrības problēmas un izaicinājumus. Projekta ietvaros izstrādātie izglītojošie materiāli un vienas dienas ekskursijas maršruti tiks apkopoti un nosūtītī Latvijas skolām un izglītības iestādēm ar aicinājumu integrēt šos maršrutus savās ekskursiju programmās.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2016
Īstenotājs Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Ventspils Augsto tehnoloģiju 1, Ventspils Augsto tehnoloģiju 1, LV-3602
Projekta kopējās izmaksas 32 965.70 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 724.28 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.