• Sākums >
  • „Mežs – mūsu zaļais draugs”

„Mežs – mūsu zaļais draugs”

Reģ Nr. 1-08/78/2015

Projekta mērķis

Novadīt 4 dienu un 1 diennakts vides izglītības nometni “Mežs – mūsu zaļais draugs” Kārsavas vidusskolā Kārsavas novada 30 bērniem vecumā no 7 – 11 gadiem, lai bērniem veicinātu izpratni par vidi un dabu, tās problēmām, spētu motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā savas ģimenes locekļus, skolas biedrus, draugus un pārējos novada iedzīvotājus.

Projekta uzdevumi

Kārsavas novadā ir organizēti daudz informatīvi pasākumi saistībā ar vides izglītību, tās saglabāšanu un sakopšanu. To ir veikušas izglītības iestādes, bet ne vecāki, kuri aizņemtības dēļ ļoti maz laika velta savu bērnu izglītošanai, iespējai aizvest bērnus uz mežu, iepazīstināt ar dabu, tāpēc šīs nometnes uzdevumi, lai risinātu šo problēmu, ir sekojoši: 1. ar lekciju un videofilmas palīdzību iepazīstināt bērnus ar Latvijas floras faunas daudzveidību; 2. iepazīt savu skolas teritoriju, uzskaitīt teritorijā esošos kokus, izmērīt tos; 3.noorganizēt ekskursiju uz Rāznas nacionālo parku, 3. iepazīties ar meža resursiem, to izmantošanu, organizējot zaļās klases izbraukuma nodarbību uz Numernes valni, ko novadīs “Latvijas valsts meži” darbinieki 4. gūt zināšanas un pieredzi par koka pārstrādi, ciemojoties A/S “Latvijas finieris” Rēzeknes uzņēmumā SIA”Verems”; 5. iegūto zināšanu nostiprināšana un pārbaude Meža mātes karnevālā, viktorīnā; 7. nometnes darba apkopošana, izvērtēšana, prezentācijas sagatavošana un prezentēšana.

Projekta rezultāti

30 bērniem tiks novadītas vides izglītības lekcijas, noorganizētas vides spēles, parādīta video filma, bērni dosies uz mežu, kur iepazīs meža dzīvi caur dziesmām, rotaļām, veiklības elementiem, apmeklēs A/S “Latvijas Finieris” uzņēmumu RSEZ SIA „Verems”, tiksies ar VAS „Latvijas valsts meži ”pārstāvjiem, lai iepazītu Numernes vaļņa apkārtni, darbosies radošajās darbnīcās, tiks novadīts karnevāls,viktorīna, noorganizēta ekskursija uz Rāznas nacionālo parku (Dabas izglītības centrs „Rāzna”, Mākoņkalns), sagatavots nometnes darba pārskats – noslēguma prezentācija. Bērniem tiks dots reāls priekštats un zināšanas par koku kā meža daļu, tā lielo nozīmi mūsu un visas apkārtējās vides dzīvē, palīdzēs saprast, kā nosargāt un saudzēt vidi ap sevi, citiem , iedrošinās nebaidīties aizrādī saviem draugiem, paziņām, kas dara pāri dabai, to piemēslojot, paskaidrojot par tās negatīvajām sekām.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība
Kārsava, Kļavu iela 7 - 2, LV-5717
Projekta kopējās izmaksas 3 778.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 550.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.