• Sākums >
  • Izglītojošās vides nometnes “Indiāņu vasara” organizēšana skolas vecuma bērniem

Izglītojošās vides nometnes “Indiāņu vasara” organizēšana skolas vecuma bērniem

Reģ Nr. 1-08/77/2015

Projekta mērķis

Ilgtermiņa mērķis – veicināt izpratni par vidi un dabu, kas mums apkārt, motivēt bērnus un pieaugušos darbībai vides aizsardzībā, veicināt izpratni par draudzīgu, harmonisku vides un cilvēka mijiedarbību. Īstermiņa mērķi: • Organizējot vides nometni Briežuciemā, pilnveidot 30 bērnu dzīves prasmes un iemaņas; • nodrošināt lietderīgu un uz izziņu, analīzi un praktisku darbošanos balstītu brīvā laika pavadīšanu; • veicināt nometnes dalībniekos interesi par apkārtējo vidi; • mācīties aktīvi veicināt dabas aizsardzību ikdienā.

Projekta uzdevumi

Nometnes ietvaros risināmie uzdevumi ir ārkārtīgi aktuāli un nodrošina projekta ilgtspēju: • pašu gatavota komposta kaudze nākošajā vasarā būs pārvērtusies dabīgā mēslojumā pie skolas augošajiem košumaugiem; • trušu pāris skolā apmetīsies uz pastāvīgu dzīvošanu un lielāko ieguldījumu viņu ikdienas kopšanā sniegs bērni; • kukaiņu mājiņas būs iemītnieku pilnas vēl ilgu laiku pēc projekta beigām; • iegādātais inventārs – mikroskops, 2 binokļi, 5 stereoaustiņas datoram, 3 USB atmiņas, 3 (4-vietīgas ) teltis uzlabos vides nometņu organizēšanu perspektīvā. Dabas izglītības un aizsardzības tēmu ļoti dabiski un vienkārši var pielāgot indiāņu ciemata sadzīvei, jo arī indiāņu dzīvesveids vienmēr noritējis saskaņā ar dabas likumiem, un indiāņu tēma ir ļoti aktuāla un bērniem aizraujoša, lai gan mūsdienās mazliet nepelnīti piemirsta.

Projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti: 1. Noorganizēta 1 vides nometne 30 bērniem (izmērāmais rezultāts – bērnu jeb nometnes dalībnieku saraksts). 2. Organizētas 11 ar vides izglītību un aizsardzību saistītas aktivitātes (nodarbību saraksti, darba laika uzskaites tabeles, darbu pieņemšanas – nodošanas akti, noslēgtie darba un uzņēmuma līgumi, pakalpojumu līgumi). 3. Organizēta viena izglītojoša ekskursija (ekskursijas maršruts, autobusa nomas līgums). Kvalitatīvie rezultāti: 1. Projektā izvirzītie uzdevumi sakrīt ar projekta rezultātiem. 2. Bērnu apmierinātības ar nometni novērtējums (aptaujas, novērtējuma lapas). 3. Nometnes darbinieku apmierinātība ar nometnes norisi. Izvērtējums, nākotnes plānu ieskice (novērtējuma lapas, anketas, to kopsavilkumi).

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 03.07.2015
Īstenotājs Balvu novada Briežuciema pamatskola
Briežuciema pag., Briežuciems, , LV-4595
Projekta kopējās izmaksas 5 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 750.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.