• Sākums >
  • Statistiskie ziņojumi par radītā iepakojuma veidiem un resursu atgūšanas apjomiem Latvijas Republikā atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam 2005/270/EK par 2006. un 2007. gadu

Statistiskie ziņojumi par radītā iepakojuma veidiem un resursu atgūšanas apjomiem Latvijas Republikā atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam 2005/270/EK par 2006. un 2007. gadu

Reģ Nr. 1-08/779/2008

Projekta mērķis

Izanalizēt 2006. un 2007. gada datus par izlietoto iepakojumu Latvijā atbilstoši ES vienotajam datu bāzes formātam un, vadoties pēc iegūtās informācijas, izstrādāt divus statistiskos ziņojumus par radītā iepakojuma veidiem un resursu atgūšanas apjomiem Latvijas Republikā atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam 2005/270/EK par 2006. un 2007. gadu, novērtējot direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu noteikto reģenerācijas apjomu izpildi Latvijā.

Projekta uzdevumi

 Analizēt LVĢMA apkopotos datus, novēršot atklātās neatbilstības, un novērtēt kopējo valstī esošā izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidu;  Apstrādāt iegūto informāciju un harmonizēt to ar EK lēmuma Nr.2005/270/EK ar ko nosaka datu bāzu sistēmu formātus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu pielikumā pievienotajām tabulām;  Sagatavot divus Latvijas Republikas statistiskos ziņojumus (pārskatus) EK par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu Latvijā 2006. un 2007. gadā.

Projekta rezultāti

 Neatbilstību novēršana LVĢMA apkopotajos datos par radīto izlietoto iepakojumu un resursu atgūšanas apjomiem un veidiem;  Valsts mērogā nodrošināti kvalitatīvi un objektīvi dati izlietotā iepakojuma savākšanas un pārstrādes sistēmu darbību plānošanai, pielāgojot tos prognozējamajām tirgus izmaiņām;  Sagatavoti divi ziņojumi par saražotā, importētā un izlietotā iepakojuma veidiem un resursu atgūšanas apjomiem 2006. un 2007. gadā un atskaite par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas situāciju valstī, izpildot Latvijas saistības pret Eiropas Savienību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2008
Īstenotājs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 7 018.27 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 018.27 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 017.60 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.