• Sākums >
  • Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai

Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai

Reģ Nr. 1-08/76/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: attīrīt 6 km upes posma no sanesumiem, aizsprostiem, sagāztiem kokiem. Ilgtermiņa: upes caurplūdamība tiks uzlabota, tiks samazināta plūdu iespējamība, efektīvāk un laicīgāk varēs apsaimniekot lauksaimniecības zemes.

Projekta uzdevumi

1. Kopā ar dabas ekspertu apsekot upi, un dabas eksperts sagatavo Atzinumu. Rezultāts: Sagatavots atzinums. 2. Balstoties uz Atzinuma apjomiem, precizēt darba apjomu tāmi un izsludināt iepirkumu par plānotajiem darbiem. Rezultāts: izsludināts iepirkums un noslēgts līgums par upes posma attīrīšanu. 3. Tehnisko noteikumu saņemšana plānotajiem darbiem no VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes. Rezultāts: Saņemti tehniskie noteikumi. 4. Upes posma attīrīšana 6 km garumā no atkritumiem, aizsprostiem, kritušiem kokiem, potenciāli bīstamiem kokiem. Rezultāts: Attīrīti 6 km upes posma, nodrošinot ūdens caurplūdamību.

Projekta rezultāti

Pašvaldība pēc projekta realizācijas turpmākos gadus veiks ikgadēju upes posma apsekošanu, novērojot ūdens caurplūdamību. Tiks aicināti vietējie iedzīvotāji, kam pieder pieguļošās teritorijas pie upes, sekot koku stāvoklim, laicīgi ziņot par bebru izveidotiem aizsprostiem. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība ir gatava veikt posma atkārtotu attīrīšanu par saviem līdzekļiem, ja radīsies aizsprosti un sanesumi.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Ciblas novada pašvaldība
Blonti, Blontu p., Ciblas n., "Domes nams", LV-5706
Projekta kopējās izmaksas 45 000.04 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.53 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.