• Sākums >
  • Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums

Dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbības efektivitātes novērtējums

Reģ Nr. 1-08/767/2008

Projekta mērķis

Novērtēt dabas resursu nodokļa atbrīvojumu par iepakojumu, elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un nolietotiem transportlīdzekļiem piemērošanas sistēmu darbības efektivitāti 2006. un 2007. gadā un izstrādāt priekšlikumus to elementu uzlabošanai

Projekta uzdevumi

• Veikt apsaimniekotāju iesniegto darbības pārskatu un to audita ziņojumu analīzi; • Salīdzināt pieejamos datus par apskatāmo preču kopējo, savākto un pārstrādāto apjomu no dažādiem informācijas avotiem, lai novērtētu apsaimniekotāju sniegto ziņu objektivitāti; • Veikt sistēmu dalībnieku un atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto uzņēmumu un pašvaldību pārstāvju aptauju par sistēmas darbības efektivitāti un iespējamiem uzlabojumiem; • Veikt pašreizējo kontroles sistēmas analīzi apskatāmo atkritumu plūsmu apsaimniekošanā, izstrādāt priekšlikumus kontroles sistēmas uzlabošanai; • Izanalizēt pašreizējo datu aprites sistēmu, izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sagatavots ziņojums, kurā būs veikts iespējami objektīvs un faktiskajai situācijai atbilstošs iepakojuma, elektrisko un elektrisko iekārtu un nolietoto transportlīdzekļu dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu novērtējums par 2006. un 2007. gadu. Noslēguma ziņojumā tiks iekļauti: • novērtējums par elektrisko un elektrisko iekārtu dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbību 2006. un 2007. gadā; • novērtējums par iepakojuma dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbību 2006. un 2007. gadā; • novērtējums par nolietoto transportlīdzekļu dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piemērošanas sistēmu darbību 2006. un 2007. gadā; • sistēmu dalībnieku, atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību pārstāvju aptaujas rezultāti un no tiem izrietošie priekšlikumi sistēmu darbības optimizācijai; • esošās datu aprites sistēmas novērtējums un priekšlikumi tās uzlabošanai; • sistēmu kontroles mehānisma patreizējās situācijas izvērtējums un priekšlikumi tā uzlabošanai; • citi priekšlikumi dažādu sistēmas elementu uzlabošanai, t.sk. sabiedrības informēšanai, sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām stiprināšanai, sadarbības izveidei un stiprināšanai ar citu valstu institūcijām, u.c. Ar projekta rezultātiem tiks iepazīstināti Vides ministrijas un atbildīgo kontroles institūciju pārstāvji.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2008
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 15 302.99 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 302.99 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 302.99 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.